افتتاح کتابخانه پوهنتون کندز

04 Sep, 2017

امروز چهارشنبه مورخ 8سنبله 1396 کتابخانه عمومی پوهنتون کندز، که به همکاری موسسات محترم بنیاد آسیا و دفتر محترم مشارکت ملی افغانستان اعمار وتجهیز گردیده بود به بهره برداری سپرده شد.
این محفل که در تالار کنفرانس های پوهنتون کندز دایر گردیده بود محترم حشمت الله "عرضبیگی رحیمی"معاون و سرپرست مقام ولایت کندز، محترم مل پاسوال عبدالحميد "حمیدی " قوماندان امنیه ولایت کندز، محترم برید جنرال سید امیرشاه "سادات" رئیس عمومی امنیت ملی ولایت کندز، محترم استاد امرالدین "ولی "رئیس شورای ولایتی ولایت کندز، محترمه نصیبه "هولکر "رئیسه امور زنان ولایت کندز،روساي محترم ادارت دولتی، معاونین پوهنتون و روساي محترم پوهنحی ها پوهنتون کندز، اساتید محترم ومحصلان اشتراک ورزیده بودند.
سخنرانان هریک به نوبه خود در مورد اهمیت و ارزش مطالعه صحبت های داشتند، دراخیر محفل با توزیع تقدیر نامه ها و افتتاح کتابخانه مذکور خاتمه یافت.