اکادمیک

فعالیت های علمی

   درجه تحصیل برای محصلان در این پوهنتون بسویه لسانس میباشد ، این پوهنتون دارای یک وپ سایت در انترنت بوده و نشریه های صنفی و دیواری در تمام صنوف وجود دارد که در هر هفته نشرات دارد . استادان این پوهنتون در سال جاری کار های تحقیقی خویش را انجام داده اند ، با تفکیک موضوعات علمی شان اینک در ذیل ارایه میگردد.

 1. پوهنمل دیپلوم انجنیر شاه محمود سیفی آثار علمی  و تحقیقی ذیل را به رشته تحریر در آورده است.
 • پولمیر های  مصنوعی و موارد استعمال آن .
 • اجرای تجارب لابراتواری برای تشخیص پولیمر های مصنوعی.
 • تجارب تشخیص توصیفی عناصر گروپ اول و دوم .
 1. پوهنمل سید مزمل هاشمی :
 • زولوژی غیر فقاریه .
 • عوامل انقراض دایناسور ها .
 • تعلیم و تربیه و جلوگیری از امراض میکروبی .
 1. پوهنیار غیاث الدین :
 • انتیگرال های یگانه .
 • اتنیگرال های منحنی الخط .
 1. پوهنیار سلما " یوسفزی" :
 • شیوه تدریس میتود بیولوژی در دوره ثانوی .
 1. پوهنیار ژیلا " سحر " :
 • بررسی ساحه برقی در اجسام مختلف .
 • ماهیت نور در حادثه تداخل و تفرق .
 1. پوهیالی محبوب الله روحانی :
 • شرک و انواع آن در پرتو آیات قرآن .
 1. پوهنیار عبدالقدوس "ظریفی" :
 • حکمت های تدریجی نزول قرآن .
 • نظام خانواده در اسلام و غرب .
 1. پوهنمل محمد کبیر " نبیل " :
 • واژه شناسی زبان دری .
 • مقامات و عرفای اسلامی .
 • مقامات عرفان اسلامی.
 1. پوهنمل گلزمان عامر :
 • ویژه گی های حماسی در سه اثر منظوم دری .
 • ادبیات شفاهی و فرهنگ ملی .
 • نقد ادبی .
 1. پوهنیار امین الله " بیدار" :
 • تاریخ یفتلی ها .
 • کندز در آینه تاریخ .
 1. پوهنیار عبدالقدوس اصولی :
 • دریافت عوامل خود کم بینی در میان محصلان پوهنتون کندز .
 • قواعد اساسی نظام مجازات اسلامی .
 1. پوهنیار سجیه " عرضبیگی" :
 • اوضاع اقتصادی ولایت کندز .

همکاری ها و روابط علمی

    پوهنتون کندز چون در مرکز زون شمالشرق قرار دارد جهت رشد و توسعه با PRT و نماینده گی وزارت خارجه کشور های  آلمان و امریکا UN,GIZ,IOM,USAID,MICY CORPS ، هیرویست کوریا بخش حاکمیت قانون یوناما  ، موسسه آغا خان و دیگر موسسات خارجی روابط علمی و فرهنگی دارد . همچنین همکاری های علمی و اکادمیک خیلی نزدیک را با پوهنتون های مرکزی مانند پوهنتون کابل و پوهنتون تعلیم و تربیه کابل و پوهنتون بلخ داریم که اکثرآ جهت ارتقای ظرفیت و ترفیع رتب علمی استادان با همکاری های  بی شایبه نموده اند  و پروژه های تحقیقی را با ما یکجا انجام داده اند ، یکی از افتخارات بزرگ پوهننتون ما اینست ما با تمام ادارات و فرهنگیان ولایت کندز و بالخصوص با ریاست محترم معارف ، ریاست تربیه معلم روابط حسنه  داریم و آنها این نهاد اکادمیک را به دیده قدر مینگرند و در محافل و مجالس از حیثیت و آبروی بلند برخوردار هستیم .

   قرار مکتوب واصله پوهنتون شیراز کشور ایران محصل بورس تحصیلی ماستری ما را در رشته بیولوژی مالیکولی محترم خیبر سیفی با گرفتن 19.86 نمره دوره ی ماستری اش دفاع نموده و به حیث محصل ممتاز سال شناخته شد که نامبرده یکی از استادان ما میباشد ، که در سال جاری 1390 سه مقاله علمی وی به سطح بین المللی در سایت های Internationl  scince information ; journal of biosocial Research   و  در   Molecular biology Reports    به چاپ رسید و از جمله 281 مین محقق بیولوژی مالیکولی  به سطح جهان شناخته شده است که  فعلآ مصروف اخذ دوکتورای خویش در رشته بیولوژی مالیکولی در پوهنتون شیراز کشور ایران میباشد و افتخار بزرگ بمقام محترم وزارت تحصیلات عالی ج.ا.ا و پوهنتون کندز و افغانستان عزیز به بار آورده اند .

 همچنان این پوهنتون دارای 7 کمیته فعال میباشد که در راس کمیته ها یک یک تن از استادان متجرب به حیث رئیس و متباقی محصلان ما میباشد مانند :

 • کمیتیه ادبی .
 • کمیته هنری .
 • کمیته نظم و دسپلین .
 • کیمیه حفاظت محیط زیست .
 • کمیته مساعدت های مالی .
 • کمیته ورزشی .
 • کمیته خدمات محصلان .

که تیم های ورزشی ما همین اکنون در عرصه های مختلف فوتبال ، والیبال ، کرکیت ، پرورش اندام ، ورزش های رزمی از جمله مدال آوران و قهرمانان این بازی ها میباشند .

ناگفته نباید گذاشت که همین اکنون تعداد 5 تن استادان ما مصروف گرفتن پروگرام ماستری در کشور ایران و یک تن استاد ما غرض گرفتن ماستری در کشور هنگری میباشد . علاوتآ تعداد 8 تن استادان ما کاندید به بورس های ماستر کشور های جاپان ، تایلند ، مکسکو ، و پاکستان میباشند .

   همچنان عده از استادان پوهنتون کندز منحیث ترینر های ساینس ، ریاضی ،تعلیم و تربیه و رهبریت که از طرف پروژه تحصیلات عالی HEP شناخته شده اند .

چنانچه محترم پوهنمل شاه محمود سیفی به حیث ماستر ترینر ساینس دوبار  سمینار های ساینس را به پوهنتون های ولایات  هرات ، بغلان ، تخار ، سمنگان و کندز  دایر نموده اند .

   محترم پوهنیار غیاث الدین در رشته ریاضی برای استادان برای استادان ولایات  هرات ، بغلان ، تخار ، سمنگان و کندز دایر نموده اند .

   علاوه بر آن محترم پوهنمل محمد کبیر نبیل و پوهنیار امین الله بیدار به حیث ماستر ترینران برنامه رهبریت میباشند .

   محترم پوهنمل سید مزمل هاشمی دو بار سمینار های تعلیم و تربیه را به استادان پوهنتون های کندز ، بغلان ، سمنگان ، تخار و بدخشان دایر نموده است .

   ناگفته نباید گذاشت در اثر کمک های اهالی و متنفذین ولایت کندز در سال جاری 1390 توانستیم زمینه سیر های علمی محصلان خویش را به ولایات ننگرهار ، کابل ، بغلان ، تخار ، بدخشان ، سمنگان ، بلخ ، شبرغان در گروپ های مختلف فرستاده و با تجارب خیلی زیاد از وضع محیط و منطقه و آشنائی با فرهنگ ها و زیربنا های صنعتی و اقتصادی دوباره عودت نموده اند . و در مورد راپور های خویش را در نوشته و از انها دفاع نموده اند . همچنین ما در سال 1390 مهماندار محصلان پوهنتون های بلخ ، سمنگان و پوهنتون البیرونی نیز بوده ایم .

این پوهنتون دارای 32 جریده ی دیواری  محصلان میباشد که مدیران مسوول و هئیات تحریر آن در تحت نظر کمیته ادبی کار مینمایند و مطالب آن هر هفته نو شده و از اخرین دست اورد ها اطلاعات میدهند و ناگفته نباید گذاشت که دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو دو هفته نامه را نیز بنام (ځاښت )به چاپ میرساند که این رساله با استقبال گرم از مردم و فرهنگیان حمایت میشود .

پوهنحی زراعت پوهنتون کندز درسال 1390 توانست بتعداد 10000 اصله گل مرسل را به پوهنتون تخار ، مکاتب و ادارات دولتی کندز در قوریه های مربوط این پوهنحی تربیه نموده بودند بطور رایگان اعطا نمایند و به حیث تحفه بهار بهترین اهدای برای شان بود . بر علاوه توانستیم در سال 1390 یک عراده تراکتور مودل 2010 روسی مکمل الاسباب و دو عراده تراکتور های کوچک باغی را از کمک های مقام محترم ولایت و ریاست زراعت کندز و موسسه محترم IRD  کمک و همکاری نموده اند و ما از آنها در عرصه فارم تحقیقاتی محصلان استفاده مینمایم.

همچنان توانستیم که یک تفاهم نامه بین شاروالی کندز و پوهنتون کندز را عقد نمایم که عنقریب کمیته شاروالی در پوهنتون کندز ایجاد و در ارتقای ظرفیت محصلان این نهاد نقش برازنده خواهد داشت .

علاوه بر آن یک تفاهم نامه میان شورای ولایتی و پوهنتون کندز نیز به امضا رسید که سه تن از محصلان ما جهت ارتقای ظرفیت امور پارلمانی به انها معرفی گردیده اند . و همچنان سمینار تحت عنوان ویژه گی های شریعت اسلامی ، حقوق بشر و قانون به کمک دفتر  حمایت از قانون یوناما که در این پوهنتون تدویر و  مورد دلچسپی خاص  دفتر یوناما ، محصلان واقع شد . و روابط خیلی نزدیک را با نهاد های حقوق بشر ، جامعه مدنی ، شورای زنان ، شورای علما و روحانیون و کمیسون اصلاحات اداری داریم . که تقریبآ دو ماه قبل رئیس پوهنحی حقوق و علوم سیاسی این پوهنتون توسط USAID و بخش حاکمیت قانون یوناما به کشور ترکیه به یک سفر ده روزه فرستاده شد . که روابط میان پوهنتون کندز و پوهنتون کشور استانبول را گسترش بدهد و در زمینه تربیت کادر ها پوهنتون  کشور استانبول موافقه نموده است .

ناگفته نباید گذاشت که  استادان ما به حیث رهنمای استادان موسسات تربیه معلم ولایات تخار و کندز میباشند و در مورد تهیه آثار تحقیقی و علمی آنها همکاری های همه جانبه  مینمایند .