معرفی پوهنځی زراعت پوهنتون کندز

 

مقدمه

        درجهان معاصرکنونی، توسعه وانکشاف بخش های مختلف جوامع انسانی، مخصوصاً درمورد نهاد های علمی، تجربه نشان داده است که ترتیب و انجام منظم کار سهم بارز و نقش عمده دارد.  اهداف که به اساس پلان های دقیق و درست تعقیب و پی ریزی می شوند، دارای نتایج سودمند ودیردوام میباشند. تعیین دقیق وبه موقع اهداف، نیازها، ظرفیتها ودرنظرگرفتن شرایط زمان ومکان ومصلحت ها ازجمله پیش نیازهای عمده تطبیق عملی هر برنامه و پلانی دربخش های مختلف جوامع بشری میباشد . پوهنځی زراعت کندز منحیث یک کانون علمی جوان ودرحال رشد، درجهت عرضه خدمات معیاری وسودمند، برای همه مردم کشور، خود را متعهد وملزم میداند. ما امید واریم و یقین هم داریم که نهاد علمی ما درمسیرسالم وهدفمند درجهت توسعه و رشد کمی و کیفی گام برمی دارد.

چرا اين پوهنځی تاسيس شد ؟  

      زون کندز منحیث یک زون نامدار در عرصه زراعت و مالداری  که در گذشته بنام کندوی افغانستان محسوب می گردید؛ مادرانه انواع مختلف از نباتات زراعتی را در آغوش پر مهر خود پرورانده و با داشتن علفچرهای وسیع محل مناسب برای تربیه حیوانات تلقی می شود و ازطرفی تقاضا و نیاز جامعه که بدون دانش مسلکی در عرصه زراعت و مالداری نمیشود کشور را به پله های بلندی انکشاف و توسعه رساند خود سبب شد که وزارت محترم تحصیلات عالی و هیات رهبری پوهنتون در امر تشکیل پوهنځی زراعت تلاش نمایند و در فرجام در سال 1385 ھ ش بعد از پوهنځی تعلیم وتربیه دومین پوهنځی است که درچوکات پوهنتون کندز تأسیس می گردد.

 تعداد دیپارتمنت ها :

       درحال حاضر پوهنځی زراعت با منظوری هشت دیپارتمنت و فعال بودن پنج دیپارتمنت فارغ دهی در چوکات پوهنتون کندز فعالیت دارد که دیپارتمنت های آن عبارت اند از :

 1. اگرانومی (Agronomy  )
 2. علوم حیوانی ( Animal Science )
 3. هارتیکلچر( Horticulture )
 4. اقتصاد وتوسعه زراعتی ( Agricultural Economies )
 5. مدیریت تجارت محصولات زراعت ( Agribusiness )

هدف :  

        هدف اين پوهنځی مانند ساير پوهنځی هاي زراعت منطقه و جهان، تربيه پرسونل فني و مسلكي دررشته هاي ياد شده بخاطرسهيم شدن شان بعد ازفراغت دربازسازي و انکشاف در بخش های فرهنگي، اقتصادي واجتماعي كشورمي باشد .

 نوع پوهنځی  :

       پوهنځی زراعت پوهنتون کندز یک نهاد علمی دولتي بوده که طبق قوانين، مقررات ولوايح دولتي در چوكات وزارت تحصيلات عالي فعاليت داشته که محصلان در این پوهنځی مانند سایر پوهنځی های دیگر از سراسر افغانستان بعد از سپری نمودن موفقانه امتحان کانکور عمومی ( دوازده پاسان ) و اختصاصی ( چهارده پاسان)  از طريق وزارت تحصيلات عالي معرفي و جذب ميگردند، و بعد از تکمیل  یک دوره چهارساله به سویه لیسانس فارغ می دهد.  و در سال 1396 در این نهاد علمی (693)  محصل هم از ذکور و اناث از ولايات مختلف كشور مصروف تحصيل مي باشند.

 

استادان :

        استادان به مثابه سرمایه های معنوی این نهاد علمی همواره در تلاش اند که امورمحوله ومسئولیت های خویش را بوجه احسن انجام دهند، و خوشبختانه جمعاً (27)  تن استاد با سویه علمی  داکتر، ماستر و لیسانس كه ازجمله  (1) تن خانم ميباشد، درپوهنځی مسئوليت تدريس را بدوش دارند.

       

 موقعیت و تعميرات :    

       پوهنځی زراعت و دیگر پوهنځی های پوهنتون کندز دريك مساحت ناکافی درحدود 30 جریب زمين دولتي درجوارشفاخانه دولتی پروفیسور شهید  داکترعزیز الله "صفر" قرار دارد، اما قرار بود که  به تعمیر جدید خود واقع دشت آبدان نقل مکان نماید ولی باتأسف به دلیل نا امنی تحقق این امر تا زمان نا معلوم به تعویق افتیده است.

      تمام مصارف ازقبيل معاشات اعضاي كادرعلمي، پرسونل اداري وخدماتي؛  لوازم وتجهيزات پوهنځی  از بودجه دولتی که به  پوهنتون انتقال می شود انجام میگردد که پوهنځی در این مورد هیچ نوع بودجه اختصاصی  ندارد.

 سيستم درسي و نصاب تعليمي :

       با اینکه كمبود استاد تا حد مرفوع شده و کمبود اطاق هاي درسي  و اندک بودن منابع درسی مشهود است با آنهم  در پوهنځی زراعت سيستم درسی به سیستم كريدیت  پيش برده مي شود .

      موجودیت متعدد ديپارتمنت ها در ‍‍‍پ‍وهنځی زراعت ایجاب می نماید که پوهنځی نصاب درسي خاص خود را داشته باشد، اما با وجود مشکلات استادان و مشکلات تشکیلاتی شوراي علمي پوهنځی فيصله نموده تا مرفوع شدن مشکلات مذکور دیپارتمنت ها از سيستم و نصاب درسي واحد مطابق به کریکولم و پوهنځی زراعت پوهنتون كابل پيروي نمايند.

 كتاب و كتابخانه :

        كتابخانه موجوده پوهنځی فعلاً دریک اتاق قرار داشته که داراي تقريباً 1000جلد كتاب و مجله  به زبان هاي انگليسي ،فارسي وبعضاٌ پشتو ميباشد و همچنین بنابركمبود كتب درتمام رشته ها و نبود جای مناسب مطالعه  نظر به معيارات جهانی  يك كتابخانه کاملاً معیاری پنداشته نشد. و علاوتاً بعضي ازدیپارتمنت ها هم كتاب های مورد ضرورت خود را دارند  كه كافي نیست.

تجهيزات، سامان و موادلابراتواري :

       پوهنځی  زراعت برای پیش برد کارهای لابراتواری خود قسماً از مؤسسات همکار و از پوهنځی تعلیم وتربیه استفاده می نماید ولی خود تاحال فاقد لابراتوارمیباشد و اکنون لیست ضروريات لابراتواري خود را جهت خرید و تأسیس یک لابراتوار مجهز به برنامه حمایت و انکشاف از پوهنتونها HEDP)) فرستاده است .

 

 

 

 

مشکلات :

    الف- مشكلات استادان:

 1. کمبود اتاق برای دفاتر ریاست پوهنځی.
 2. كمبود اتاق براي استادان ديپارتمنت ها.
 3. نبودن منازل رهايشي براي فاميل هاي استادانيكه در خانه هاي كرايي زندگی مینمایند.
 4. نبود کتابخانه مجهز و كتاب هاي ماخذ.
 5. کمبود وسايل درسي پيشرفته مانند کمپیوتر، نقشه ها ، چارت ها وغيره .
 6. معاش اندك به مقايسه حق الزحمه استادان موسسات تحصيلات عالي خصوصي.
 7. مهيا نبودن وسايل و امكانات تحقيقی.
 8. بار زياد درسي (اضافه تدريس) بخاطر كمبود استاد وغيره.

ب: نظريات ومشكلات محصلان:

 1. كمبود اتاق هاي درسي ولابراتوار.
 2. نبودن وسايل تبريد وتسخين هنگام گرما وسرما در اتاق هاي درسي بخاطریکه هواي کندز در تابستان گرم ودر اواخرسمستر خزاني و زمستان بسيار سرد ميباشد، حتي گاهي اوقات برف هم مي بارد.
 3. نبودن كتابهاي كافي ومورد ضرورت در كتابخانه پوهنځي.
 4. نبودن كمپيوترلب در پوهنځی.
 5. نبودن محل مناسب برای تفریح محصلان.
 6. و باش محصلان بدل اعاشه در محلات غیر مناسب که باعث مزاحمت وشكايت اهالي منطقه نیز ميگردند.

 

نظريات مردم واهالي منطقه:

       طوریکه بیان گردید ولایت کندز یک ولایت زراعتی می باشد و اکثریت مردم آن بگونه مستقیم مشغول زراعت و مالداری هستند بناءً از موجوديت پوهنځی زراعت در منطقه و نزديكي شان خرسند و راضي هستند، زيرا آنرا يك مركز بزرگ همکار ومسلکی ميدانند، اولاد هاي شان اعم ازپسر و دختر در آنجا به تحصيلات عالي مي پردازند. همچنان غير ازفوايد معنوي، از نظراقتصادي و مشوره های لازم زراعتی وهم بطور غير مستقم از ناحيه ايجاد شغل و فروش ضروريات برای محصلان نیز نفع ميگيرند.

نظريات مقامات ولايت وارگانهاي مربوط آن:

      ولايت کندز علاو بر آنكه موجوديت پوهنځی زراعت را در مربوطات خويش يك حيثيت براي ولايت ميدانند، آنرا بهترين مرجع علمي و مسلکی در رابطه به همكاري با ارگانهاي ولايت در امر سرسبزی و ایجاد فضای سبز دانسته و همواره پوهنځی زراعت در ارتباط با ریاست های سکتوری دولت ( ریاست زراعت ، آّبیاری و مالداری، محیط زیست وشاروالی ) و مؤسسات داخلی وخارجی که در بخش های مربوط فعالیت دارند همکاری مشترک داشته و پرسونل فني  و مسلكي ادارات مربوط در ولايت از فارغان پوهنځی اكمال می شوند.

نظر مقامات وزارت تحصيلات عالي :

        مقامات وزارت تحصيلات عالي با موقعیت جغرافیائی ولایت کندزعلاقمندند تا اين پوهنځی را از حيث کمی وکیفی رشد نماید زیرا که زمینه امضاء تفاهمنامه را با برنامه حمایت از انکشاف پوهنتونها (USWDP) مساعد ساخته اند که تا رشته جدید بنام مدیریت تجارت محصولات زاعتی در چوکات این پوهنځی افزود گردد وهمچنان قسمآً از طی مراحل منظوری اینکه  پوهنځی زراعت موجوده  به پوهنتون زراعتی ارتقاء نماید را نیز انجام داده است.

ارز يابي ماركيت و اشتغال:

        خوش بختانه تا اكنون فارغان اين پوهنځی اكثراً شامل وظيفه و خدمت بوده و در كار خود موفق مي باشند. به رشته های مختلف زراعت که اين پوهنځی فارغ ميدهد، هنوز در کشورنيازمندي وجودارد وبه زودي رفع اين نيازمنديها متصور نيست.

ديدگاه پوهنځی  (our vision) :

        پوهنځی  ميخواهد تا تحصيلات عالي با كيفيت را متناسب با نيازمندي هاي توسعه و انكشاف منطقه وكشور وبهبود رفاه عامه راعرضه نموده، با درنظرداشت فرهنگ وعنعنات پسنديده مردم دانش علمي و مسلکی مدرن را درعرصه زراعت رايج نمايد. براي اين منظور تلاش پیگیر و ايجاد اداره كارا لازمي است. همچنان همگام  با فعاليت هاي اكادميك وعلمي لازم ميدانيم تا برتحولات و پيشرفت هاي ساير مراكز علمي منطقه و جهان نظر داشته در آن جهت حركت نمائيم تامورد تائيد جامعه علمي  قرار گرفته و فارغ التحصیلان ما توانائی رقابت در بازار کار را داشته باشند.

 

رسالت ما our mission :

        پوهنځی زراعت منحیث يك نهاد علمی و مسلکی جوان ونسبتاً سابقه دار در پوهنتون کندز برفعالیت های علمی و مسلکی خود تداوم داده و باتوجه به امکانات و محدودیت های موجود ضروریات یک ساله خود را اولیت بندی نموده و برای برآورده ساختن آن می كوشيم. رسالت ما آنست تا حتي الامكان زمينه تحصيلات عالي را براي آنانيكه از نظر علمي شايستگي آنرا رادارند مهيا سازيم. دیپارتمنت هاي بیشتر را ايجاد نمائيم كه كيفيت تدريس، تحقيق وخدمات شان عالي بوده  باشد و فارغانی به جامعه تقديم نمايند كه در اقتصاد جهاني رقابت نموده بتوانند ونيز با ایجاد مصئونیت غذائی و رشد اقتصادي، انكشاف جامعه وثبات مملكت سهم بسزا بگيرند.

اهداف تحققي وانكشافي پوهنځی :

        بادر نظر داشت ديدگاه و رسالت این نهاد علمی اهداف كلي ما قرار ذيل ميباشد:

الف- گسترش وايجاد ارتباطات موثر با پوهنتون، وزارت تحصیلات عالی و  نهادهای دولتی وغیر دولتی مربوط.

ب- ارتقاي و ازدياد اعضاي كادر علمي پوهنځی بصورت كمي و كيفي.

ج- باز نگري نصاب درسي بسوی تحول مثبت ومناسب با محيط و زمان در عرصه هاي اكادميك، شيوه تدريسي، تحقيق، طرز اداره و روابط استاد ومحصل.

د- بهبود پروسه جذب و فارغ دهي محصل از پوهنځی.

هـ- بازنگري کار های اداري، سهل ومدرن سازي ساختار و اجراآت پروسه اداري.

و-ايجاد محيط مناسب اكادميك جهت رشد استعداد هاي محصلين و ايجاد روحيه همكاري ميان منسوبين پوهنځی.

تنظيم وارتقاي ظرفيت و گزينه هاي جانبي جهت رشد وتقويه پوهنځی:

الف-ايجاد وتحكيم روابط متقابل با نهادهاي علمي واكادميك مربوط درسطوح مختلف.

ب-تأمين ارتباط مناسب وفراهم سازي زمينه هاي تشويقي جهت استفاده از امكانات وظرفيت هاي محيطي.

ج- ريختن طرح وبرنامه مناسب به همکاری ادارات بالای جهت ايجاد تماس و كسب همكاري هاي نهاد هاي داخلي وخارجي مربوط.

د- ايجاد روحيه همکاری و جستجوي منابع كمكي ميان همه اعضاي تاثيرگذار پوهنځی.

همینطورهر اداره بايد قوت هاي خود را حفظ و نقاط ضعف خود را تقويه ونقاط  منفي را به مثبت تبديل نمايد. از امكانات وزمينه هاي مساعد استفاده اعظمي نموده، كوشش نمايد تا با چالش ها روبرنگرديده ويا با آنها مبارزه نمايد. از اینرو در قدم اول بايد هر مؤسسه نقاط قوت، ضعف، وامكانات مساعد و تهديدات وچالشها را شناسايي نموده، به اساس آن برنامه            ريزي نمايد.

اينك مي پردازيم به تشخيص نقاط قوت و ضعف و زمينه هاي مساعد وتهديدات يكه پوهنځی زراعت به آن مواجه مي باشد.

نکات قوت پوهنځی:

 1. داشتن استادان جوان، متدین و خدا پرست که از اخلاقی نیکو برخوردار هستند.
 2. داشتن استادان مورد نياز درجات تحصيلي از جمله  PhD،  ماستر و ليسانس.
 3. داشتن بخشي از پرسونل اداري با تجربه.
 4. داشتن تفاهمنامه همکاری با برنامه حمایت از انکشاف پوهنتون ها - پوهنتون پوردو امریکا.
 5. داشتن پنج ديپارتمنت فعال ولازمی.
 6. داشتن ارتباطات به مقصد همکاری مشترک با نهاد های مختلف دولتی وغیر دولتی مربوط
 7. داشتن یک  کتابخانه نسبی در سطح پوهنځی.
 8. علا قمندي محصلين ولايات مختلف غرض تحصيل در رشته های مختلف پوهنځی.
 9. علاقمندي تعدادي از كشورها به تربيه استادان به سويه هاي داكتري وماستري وهمچنان علاقمند كمك به ريسرچ وتحقيقات.
 10. موجودیت تیم های ورزشی قوی نظیر فوتبال و کرکیت در سطح پوهنتون.
 11.  ارسال و چاب مقالات علمی و تحقیقی به جورنالهالی خارجی و داخلی.
 12. ترتیب وارایه پروپوزل های تحقیقی به برنامه HEDP  و USWDP و دیگر نهاد های تمویلی.

      مشکلات پوهنځی:

 • صنوف درسی و دفاتر اداری.
 • نبود امنیتجانی و مالی استادان و محصلان.
 • کمبود بورسیه ها.
 • نبود استادان بلند رتبه جهت رهنمای استادان که سبب تأخیر ترفیعات شان گردیده است.
 • عدم موجودیت پروگرامهای تقویه زبان انگلیسی.
 • نبود ترانسپورت برای انتقال استادان و مامورین.
 • فعال نشدن بعضی دیپارتمنت ها بخاطر نبود استاد مربوط به رشته .
 • نبود صنوف معیاری و نبود برق دوامدار.
 • نبود فارم تحقیقاتی.
 • نبود کتابخانه مجهز و لابراتوار.
 • نبود کمپیوتر لب.
 • کمبود تجهیزاتدفترینظیر میز و چوکی ، الماری،فرش ، کوچ وغیره.
 • نبود اتاق و میز مطالعه برای استادان.
 • کمبود وسایلاداری ومواد درسی.
 • موجودیت پیچیدگی در سیستم که زمینه ارتباطات مستقیمپوهنځی را با نهادهای دولتی وغیردولتی در سطح ولایت و خارج از ولایت محدود می سازد.
 • نبود سهولت های بود و باش برای استادان مسافر که درامور تدریس خالی از تأثیرنیست.

 

فعالیت و کار های در حال اجراء:

       به اساس ديدگاه پوهنځی و كمبوداتي كه قبلآ از آن تذكر بعمل آمد، فعالیت های زیر در این سال (1396) در دست اجراء می باشد.

A- انجام ترمیمات و معیاری سازی صنوف تعمیر تدریسی پوهنځی:

يك امر بدیهي است كه هيچ كاري را بدون موجوديت جاي مناسب و تجهيزات مورد نياز نميتوان به صورت درست انجام داد. بنا برآن دراين بخش كارهاي ذيل طبق پلان مد نظر ميباشد:

 1. فراهم نمودن تجهیزات دفتر اداری و تدریسی پوهنځی.
 2. تدارک دیدن یک اطاق برای ایجاد کمپیوتر لب.  
 3. تهیه اتاق دفتر برای دیپارتمنت جدیدالتأسیس ( مدیریت تجارت محصولات زراعتی).
 4. بازسازی و فعال نمودن گرین هوس پوهنځی .
 5. توسعه  پارک و ایجاد فضای سبز بیشتر.
 6.  تزئین وافزایش گلدان های  در کنار سرکهای داخل محوطه پوهنتون.

- درساحه علمي واكادميك :B

        با يد متذكر شد كه درساحه اكادميك همه نيازها و پلان ها به اساس ديپارتمنت ها محاسبه ومد نظر گرفته  شده است.

1- استخدام استادان كمبـود:- تعداد استادان مورد ضرورت به اساس نورم يك استاد بـــــــراي  هر25 محصل محاسبه گرديده و 8 نفر استاد ضرورت است که در درسال جاری 4 تن استاد ضرور است که جذب گردد.

2- انکشاف كتابخانه :- اداری پوهنځی زراعت در نظر دارد که به کمک و همکاری مؤسسات تعداد کتاب ها را از 1000 جلد به 2000 جلد افزایش دهد.

3- تهيه سامان، مواد وتجهيزات  لابراتواری: لیست قیمت گزاری شده وسایل و مواد ضرورت یک لابراتوار ابتدائی در حدود به 30 هزار دالر امریکای جهت خرید به جانب HEDP سپرده شده که خرید آن در حال پیگیری است.

4- تاسیس یک کمپیوتر لب به همکاری مالی برنامه حمایت از انکشاف پوهنتونها ) (USWDP برای محصلان پوهنځی.

5- تقویه ارتباطات با مؤسسات دولتی وغیر دولتی به منظور تنظيم و فراهم نمودن سهولت های تحقیقی برای استادانیکه مصروف تحقیق هستند وهمچنان زمینه  کارهای عملی را برای محصلان مساعد نمایند.

6-  ایجاد تماس و روابط با پوهنتون ها و مراكز تحقيقي ساير پوهنتون هاي داخلي ويا خارجي بخاطر تحقيقات مشترك و همكاري با يكديگر.

7-  تشویق و معرفی استادان به ورکشاب های ارتقاء ظرفیت، انکشاف نصاب درسی و سمینار های علمی وتحقیقی کوتاه مدت و دراز مدت به خارج وداخل کشور.

8-  فرستادن استادان غرض اخذ مدرک دکتورا و ماستری به داخل و خارج کشور.

9 -  ارایه پروپوزل های تحقیقی برای جلب وجوه مالي دربدل تحقيقات از مراجع ذيعلاقه جهت خود كفايي پوهنځی درآينده.

10-  تطبیق سیستم های نوین آموزشی جهان { مبتنی بر اهداف ( (OBE  و شاگرد محوری ( SCL) )

    C- بوجود آوردن يك اداره خوب وكارا:

  براي اين منظوردرنظراست تا فعاليت هاي ذيل انجام داده شود.   

 • کمک برای استخدام افراد مسلكي حتي الا مكان هم در بخش اکادمیک و هم دربخش اداری.
 • تدوير وركشاپ ها و سیمينارها وكورسهاي كوتاه مدت برای کارمندان اداره.
 • كوشش درجهت آسان سازي سيستم هاي اداری با استفاده  از تكنالوژی و واقعيت هاي جامعه . 

 D- ایجاد دیپارتمنت های جدید:

        گرچه پوهنځی زراعت پوهنتون کندز میخواهد درآینده دو یا سه دیپارتمنت جدید را فعال نماید ولی این بستگی به جذب کادر علمی آن دارد ولی در سال 1396 صرف یک دیپارتمنت را که جدیداً منظوری گردیده است بنام دیپارتمنت مدیریت تجارت محصولات زراعت را ایجاد مینماید. و همچنان انکشاف و اصلاح مفردات درسی دیپارتمنت ها مخصوصاً نصاب درسی رشته مدیریت تجارت محصولات زراعتی را به همکاری متخصصین پوهنځی زراعت پوهنتون پردو امریکا انجام میدهد.

Eتضمین کیفیت ، اعتباردهی وارزیابی خودی:

        این برنامه یک برنامه حیاتی وسرنوشت سازبرای نهاد های علمی  می باشد. پوهنځی زراعت مراحل اولی این برنامه را که عبارت ازآمادگی جای و لوازم ابتدائی، تعیین کمیته تضمین کیفیت وارزیابی خودی درسطح پوهنځی ودیپارتمنت ها، دایرنمودن ورکشاپ برای آمرين ديپارتمنت ها و استادان عضو كميته ارزيابي خودي پوهنځي می باشد سپری نموده، ودر سال جدید بعد از تطبیق معیارات ارزیابی توسط كميته تضمين كيفيت به اساس نتايج بدست آمده و با برطرف نمودن كاستي  ها، یکی از فاکولته های پیش گام پوهنتون کندز به كانديد شدن به اعتباردهي باشد.

F- تقویه زبان انگلیسی استادان شامل کادرعلمی وکارمندان:

      همه میدانیم که جهت استفاده ازکتب مأخذ ازنشرات بین المللی از انترنت و اشتراک درمحافل علمی در داخل وخارج کشور، پیشبردن تحصیلات دربسیاری ازکشورهای خارجی و استفاده از وسایل فنی IT به فهمیدن درست زبان انگلیسی که امروزه درجهان یک زبان عمده بین المللی شناخته میشود ضرروت مبرم است . بنابرین بخاطرتقویه زبان انگلیسی استادان باید برنامه ها و تقسیم اوقات طوري طرح گردد كه هم استادان بدروس روز مره خود رسيدگي نموده بتوانند.  ونيز كورس هاي انگليسي را در اوقات فراغت تعقيب نمائيد. تابتوانند امتحان  TOFELيا IELTS  يا معادل آنرا كه شرط شروع تحصيل بزبان انگليسي در بسياري ممالك ميباشد موفقانه سپري نمايند.

با احترام

پوهنیار گل آقا " انوری"

رئیس پوهنځی زراعت