وضعیت فعلی

 

  1. پوهنځی ( کمپیوتر ساینس) پوهنتون کندز در حال حاضر باداشتن (8) استاد ، در ( سه رشته تخصصی) به تربیه ( 323 ) محصل که از آنجمله ( 304 ) پسر و(  19  ) دختر است مصروف میباشد.
  2. از لحاظ فزیکی پوهنځی (  کمپیوتر ساینس ) دارای (  3 ) اطاق درسی ، (2)  اطاق دفتر استادان،  یک کتابخانه که در حدود 200 جلد کتاب معاصر در عرصه های مختلف مربوط به رشته  کمپیوتر ساینس  میباشد. 
  3. دیپارتمنتهای پوهنځی کمپیوتر ساینس دارای پلان ستراتیژیک بوده و بالای پلان ستراتیژیک پوهنځی کار جریان دارد.

دیپارتمنتهای پوهنځی کمپیوتر ساینس دارای نصاب درسی معیاری بوده و انکشاف این نصاب درسی به اساس مطالعه عمیق و بررسی دقیق اطلاعات جمع آوری شده در مرحله نياز سنجی و دسته بندی آنها پیرامون نیاز مندی های موسسات دولتی و خصوصی، نهاد های تحصیلات عالی دولتی و خصوصی، شبکه های مخابراتی دولتی وخصوصی، شرکت های تجارتی و نورمها و استندرد های بين المللی صورت گرفته است.   

                                                                                            

وضعیت استادان

        پوهنځی کمپیوتر ساینس دارای 8 نفر استاد بوده که به سویه لسانس میباشند. به تعداد 3 نفر از بین استادان لسانس مصروف تحصیل ماستری میباشند که تا سال 1397 تحصیل ماستری آنها تکمیل میگردد. استادان این پوهنحی تحصیلات لسانس را در افغانستان و پاکستان به پایان رسانده اند. نظر به اینکه پوهنځی کمپیوتر ساینس جدید التاسیس بوده تمام اساتید دارای رتبه علمی پوهیالی میباشد.

 

 

وضعیت فارغ التحصیلان

        محصلین این پوهنځی در بخشهای مختلف با صلاحیت های کافی علمی و عملی تربیه شده در بخش های انجینری نرم افراز، سیستم های معلوماتی، و شبکه سازی تخصص کافی را فرا می گیرند و فارغین آن عملآ در ادارات دولتی، غیر دولتی، شبکه های مخابراتی، و سایر دوایر علمی و تخنیکی مصروف کار و فعالیت هستند. پوهنځی کمپیوتر ساینس در سال 1395 به تعداد 57 فارغ التحصیل را دریک دوره به جامعه تقدیم نموده است.

کورس ها

       مضامین این پوهنځی عبارت از مضامین تخصصی در سه رشته تکنالوژی معلوماتی، سیستمهای معلوماتی، و انجینری نرم افزار میباشد. در پهلوی مضامین تخصصی هر دیپارتمنت دارای مضامین اساسی، مضامین اختیاری و مضامین پوهنتون شمول نیز میباشد.

 

 

تعداد جدیدالشمولان

پوهنځی کمپیوتر ساینس سالانه به تعداد 180  نفر شاگرد جدید الشمول را از طریق کانکور عمومی میپزیرد.

لابراتوار

پوهنځی کمپیوتر ساینس دارای یک لابراتوار مجهز و یک مرکز دیتا (Data Center) میباشد.