روز معلم

12 Oct, 2019

پنجشنبه: 18 میزان 1398

مدیریت آموزشی برای افغانستان

12 Oct, 2019

اشتراک پوهنمل دوکتور خیبر سیفی رئیس پوهنتون کندز با روسای محترم ۱۰ پوهنتون کشور در برنامه "مدیریت آموزشی برای افغانستان" به دعوت جمهوری خلق چین در پوهنتون Shihezi که جز پوهنتون های کلیدی آن کشور است.

تفاهم نامه ایجاد مراکز انکشاف مسلکی (PDCs) توسط جلالتمآب محترم وزیر تحصیلات عالی با ۱۲ پوهنتون بزرگ کشور امضا گردید.

12 Oct, 2019

تفاهم نامه ایجاد مراکز انکشاف مسلکی (PDCs) توسط جلالتمآب محترم وزیر تحصیلات عالی با ۱۲ پوهنتون بزرگ کشور امضا گردید.

!شورای تحقیقات علمی آمریت استادان پوهنتون کندز

06 Oct, 2019

شنبه: 13 میزان 1398
شورای تحقیقات علمی آمریت استادان پوهنتون کندز!

Pages