دلو 27, 1396

امروز چهارشنبه مورخ 25 دلو1396، پالیسی نهایی و طرزالعمل (بازنگری برنامه های علمی) در تالار کنفرانس های این نهاد تحصیلی ارائه گردید قابل تذکر است که این پالیسی جهت حصول اطمینان از کیفت و ب

دلو 25, 1396

آگهی!
موضوع: امتحان لسان انگلیسی(HEDP)

دلو 25, 1396

امروز شنبه 21 دلو 1396، جلسه کمیته نصاب تحصیلی تحت ریاست پوهندوی محمدیوسف "عزیزی" با اشتراک اعضای این کمیته در دفتر معاونیت علمی پوهنتون کندزدایر گردید.

ویدیو

تجلیل از فراغت محصلین پوهنتون کابل
Dari Afghan women Students محصلین افغان در ایالات متحده امریکا
محصلین افغانستان در ترکیه
محوطه پوهنتون ولایت کندز
بیشتر...
جشن فراغت محصلین
بیشتر...