September 21, 2019

به ادامه روند آگاهی دهی حقوقی کلینیک حقوقی ریاست پوهنتون کندز با هماهنگی ریاست محترم معارف و همکاری دفتر محترم (GIZ) مکاتب های شهری ذیل را، لیسه عالی شیر خان، لیسه حضرت علی(ک) ، لیسه نسوا

September 21, 2019

به ادامه روند آگاهی دهی حقوقی کلینیک حقوقی ریاست پوهنتون کندز با هماهنگی ریاست محترم معارف و همکاری دفتر محترم (GIZ) مکاتب های شهری ذیل را، لیسه عالی شیر خان، لیسه حضرت علی(ک) ، لیسه نسوا

September 16, 2019

دوشنبه: 25 سنبله 1398

محوطه پوهنتون ولایت کندز
بیشتر...
جشن فراغت محصلین
بیشتر...