حوت 24, 1396

 

حوت 19, 1396

امروز شنبه مورخ 19 حوت 1396 ، پروسه نهال شانی تحت عنوان (سبز بی اندیشیم وسبز عمل کنم) از طرف ریاست پوهنتون کندز در صحن این نهاد علمی راه اندازی گردید.

حوت 16, 1396

مروز چهارشنبه مورخ 16 حوت 1396، جلسه هیئت رهبری پوهنتون کندز تحت ریاست پوهنمل دوکتور خیبر "سیفی" در تالار کنفرانس های این نهاد اکادمیک دایر گردید.

ویدیو

تجلیل از فراغت محصلین پوهنتون کابل
Dari Afghan women Students محصلین افغان در ایالات متحده امریکا
محصلین افغانستان در ترکیه
محوطه پوهنتون ولایت کندز
بیشتر...
جشن فراغت محصلین
بیشتر...