میزان 19, 1396

امروز دوشنبه مورخ 17میزان 1396 محترم حسیب الله "ناصری" به صفت سرپرست ریاست پوهنحی کمپیوتر ساینس و محمدسالم "اوریاخیل"بحیث معاون پوهنحی کمپیوتر ساینس رسمآ توسط پوهنمل دوکتور خیبر "سیفی " ر

میزان 16, 1396

امروز یکشنبه مورخ 16 میزان 1396 تعمیر کلینیک حقوقی پوهنڅی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندز که با کمک مالی کشور شاهی هالند به همکاری موسسه محترم (GIZ) اعمار و تجهیز گردیده بود به بهره برداری

ویدیو

تجلیل از فراغت محصلین پوهنتون کابل
Dari Afghan women Students محصلین افغان در ایالات متحده امریکا
محصلین افغانستان در ترکیه
محوطه پوهنتون ولایت کندز
بیشتر...
جشن فراغت محصلین
بیشتر...