جدی 12, 1396

امروز دوشنبه مورخ11 جدی 1396،محفلی باشکوه بمناسبت چهارمین دور جشن فراغت محصلان پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندز، در تالار هوتل خورشید پامیر شهر کندزدایر گردید.

جدی 12, 1396

روز یکشنبه مورخ 10 جدی 1396، محفلی باشکوه بمناسبت دومین دور جشن محصلان پوهنحی تعلیم و تربیه بخش (شبانه) پوهنتون کندز در تالار هوتل خورشید پامیر شهر کندز دایر گردید.

ویدیو

تجلیل از فراغت محصلین پوهنتون کابل
Dari Afghan women Students محصلین افغان در ایالات متحده امریکا
محصلین افغانستان در ترکیه
محوطه پوهنتون ولایت کندز
بیشتر...
جشن فراغت محصلین
بیشتر...