دری
Image: 
Sub-title: 
محوطه پوهنتون ولایت کندز
Position: 
2