کار کرد وفعالیت های پوهنځی اقتصاد پوهنتون کندز

16 Jun, 2019

امروز دوشنبه مورخ 26 جوزا 1398

پروژه های زیربنای لیلیه های ذکور و اناث

12 Jun, 2019

دوشنبه:1398/3/20
جلالتماب محترم عبدالجبار نعیمی والی ولایت کندز، از کار ساخت و ساز پروژه های زیربنای لیلیه های ذکور و اناث ریاست پوهنتون کندز نظارت و بررسی به عمل آوردند.

جلسه در دفتر ریاست پوهنتون کندز

12 Jun, 2019

امروز شنبه مورخ 19/3/1398
طی جلسه در دفتر ریاست پوهنتون کندز .

هشت پروژه زیربنایی و تجهیزاتی در پوهنتون کندز

29 May, 2019

تنها در سال ۱۳۹۷ به مبلغ (۴۵۶) میلیون افغانی هشت پروژه زیربنایی و تجهیزاتی در پوهنتون کندز قرار ذیل تطبیق و یا در حال تطبیق است.
۱- اعمار تعمیر پوهنځی های کمپیوتر ساینس و وترنری با تجهیزات به ارزش ۲۴.۵ میلون افغانی از بودجه انکشافی وزارت تحصیلات عالی ج، ا، ا

Pages