پالیسی نهایی و طرزالعمل (بازنگری برنامه های علمی)

27 دلو, 1396

امروز چهارشنبه مورخ 25 دلو1396، پالیسی نهایی و طرزالعمل (بازنگری برنامه های علمی) در تالار کنفرانس های این نهاد تحصیلی ارائه گردید قابل تذکر است که این پالیسی جهت حصول اطمینان از کیفت و بهبود وضعیت نظام تحصیلات عالی از سال ۱۳۹۷ به بعد تطبیق میگردد.

آگهی! موضوع: امتحان لسان انگلیسی(HEDP)

25 دلو, 1396

آگهی!
موضوع: امتحان لسان انگلیسی(HEDP)

جلسه کمیته نصاب تحصیلی

25 دلو, 1396

امروز شنبه 21 دلو 1396، جلسه کمیته نصاب تحصیلی تحت ریاست پوهندوی محمدیوسف "عزیزی" با اشتراک اعضای این کمیته در دفتر معاونیت علمی پوهنتون کندزدایر گردید.
در جلسه روی موضوع شامل اجندا ( تحقیق برنامه های بازنگری نصاب تحصیلی) بحث و گفتگو صورت گرفت.

امروز یکشنبه مورخ 8 دلو 1396، اعضای کمیسیون پاک کاری و تنظیم شهر تحت ریاست محترم حشمت الله رحیمی عرضبیگی معاون مقام ولایت کندز

09 دلو, 1396

امروز یکشنبه مورخ 8 دلو 1396، اعضای کمیسیون پاک کاری و تنظیم شهر تحت ریاست محترم حشمت الله رحیمی عرضبیگی معاون مقام ولایت کندز درحالیکه آمر امنیت قوماندانی امنیه ولایت کندز و اعضای جامعه مدنی ایشان را همراهی میکرد به ریاست پوهنتون کندز تشریف آورده با رهبری و اساتید این نهاد اکادمیک در ب

Pages