ساحات تفریحی

08 Apr, 2019

یکشنبه: ۱۸ حمل ۱۳۹۸

اطلاعیه ریاست پوهنتون کــندز

08 Apr, 2019

شنبه: ۱۷ حمل ۱۳۹۸
اطلاعیه ریاست پوهنتون کــندز
به اثر سعی و تلاش های متداوم، رهبری پوهنتون کندز، دیپلوم های فراغت فارغان محترم سال 1397 پوهنځی های:
شبانه تعلیم و تربیه.
شبانه حقوق.
زراعت.
اقتصاد.
حقوق و علوم سیاسی بخش روزانه.

گزارش نظارت سالانه

31 Mar, 2019

چهارشنبه: ۷/۱/۱۳۹۸
جلسه ی تصحیح گزارش نظارت سالانه از برنامه های علمی در (۲۷) دیپارتمنت ریاست پوهنتون کندز، با حضورداشت محترم پوهنیارروح الله «روئین» معاون علمی، پوهنیار نصیراحمد سراج آمرتضمین کیفیت و اعتبار دهی و روسائ محترم پوهنځی ها هفت گانه برگزار گردید.

Pages