بست های کادر علمی پوهنتون کندز

14 سرطان, 1396

پوهنتون کندز درسال 1396برای بارمجدد در رشته هــای ذيل به سويه داکتر، ماستر ولیسانس به کادر علمي جديد ضرورت داردپوهنحی ستوتوماتولوژیديپارتمنت اطفال 3 بست

اطلاعیه ریاست امتحانات کانکور وزارت تحصیلات عالی

24 جوزا, 1396

به اساس فیصله شورای رهبری وزارت تحصیلات عالی، مورخ 8 / 3/ 1396، به اطلاع تمام پوهنتون ها وموسسات تحصیلات عالی ونیمه عالی رسانیده می شود، تا آن عده محصلانی را که در سال 1395 وسال های قبل در درج شهرت

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی درمورد بورسیه ماستری کشور بنگله دیش

24 جوزا, 1396

کشور بنگله دیش تحت بر نامه Scholarships and Adminssion to M.Sc in Rehabilitation Science  از اعطای بورسهای تحصیلی در رشته طب –

Pages