اطلاعیه ریاست امتحانات کانکور وزارت تحصیلات عالی

14 Jun, 2017

به اساس فیصله شورای رهبری وزارت تحصیلات عالی، مورخ 8 / 3/ 1396، به اطلاع تمام پوهنتون ها وموسسات تحصیلات عالی ونیمه عالی رسانیده می شود، تا آن عده محصلانی را که در سال 1395 وسال های قبل در درج شهرت شان درسیستم امتحانات کانکور ویا ثبت نام کانکور، اشتباه صورت گرفته باشد، ازتاریخ صدور فیصله فوق الذکر تاپایان برج سرطان، به منظور تصحیح اشتباهات شهرت شان با اصل تذکره تابعیت واسناد فراغت مکتب شان به شکل انفرادی به این اداره معرفی نمایند، تا بعد ازتصحیح درریاست امتحات کانکور به شعباتی که مرتبط می شود ابلاغ گردد. 
نکته: حاضربودن خود محصل با اصل تذکره تابعیت واسناد فراغت دست داشـــته حتمی می باشد وبعد از ختم میعاد معینه هیچگونه عذر پذیرفته نمی شود. 
-----------
لوړو زده کړو وزارت خبرتیا
د لوړو زده کړو وزارت د ۱۳۹۶/۳/۸۸ نیټې د رهبري شورا د پریکړې پر بنسټ، ټولو لوړو او نیمه لوړو زده کړو بنسټونو ته خبر ورکول کیږي، هغه محصلان چې په ۱۳۹۵ او یا مخکې کلونو کې یې د کانکور آزموینو په سیستم کې په نوم لیکنه کې غلطي شتون ولري، د دې پریکړې له صادرولو څخه د ۱۳۹۶ کال چنګاښ میاشتې له وروستیو پورې د خپلو نومونو د سمون لپاره د اصل تذکرې او ښوونځي دورې د فراغت له اسنادو سره یوځای په انفرادي ډول لوړو زده کړو وزارت کانکور آزموینو ریاست ته وروپیژني.
 یادونه: د محصل حاضریدل له اصلې تذکرې او فراغت له اسنادو سره اړین دي، وروسته له ټاکلي نیټې څخه هیڅ ډول عذر نه منل کیږي.