اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی درمورد بورسیه ماستری کشور بنگله دیش

14 Jun, 2017

کشور بنگله دیش تحت بر نامه Scholarships and Adminssion to M.Sc in Rehabilitation Science  از اعطای بورسهای تحصیلی در رشته طب – مقطع ماستری در انستیتوت مسلکی صحی Bangladesh Health Profession Institute under the project of Regional inter profession Masters program in Rehabilitation Science  خبر داده وکاند یدان را با شرایط ذیل میپذیرد.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •