نقش وزارت تحصیلات عالی پیرامون تعهدات کنفرانس لندن

Date
24 جوزا, 1396
Time
03:30 ق.ظ24
Event Type
Training
Location
Description

در مجلسی که به تاریخ 19 ثور 1394 در تالار خیبر وزارت محترم مالیه تحت ریاست وزارت محترم مالیه به ارتباط (پلان تطبیقی، میکانیزم تعقیبی و گزارشدهی تعهدات کنفرانس لندن) تدویر یافت، روی