کنفرانس ها

Date
24 جوزا, 1396
Time
03:00 ق.ظ24
Event Type
Community show
Location
Description

چهارمین ورکشاپ آموزش الکترونیکی در وزارت تحصیلات عالی تحت نام( بررسی وضعیت آموزش الکترونیکی در نهادهای تحصیلات عالیو اقدامات بعدی) برگزار شد