آموزش مهارت های شغلی ووظایف کار آموزی یا انترنشپ

27 Aug, 2017

امروز شنبه مورخ 4 سنبله 1396 برنامه آموزشی ده روزه زیر نام ( آموزش مهارت های شغلی ووظایف کار آموزی یا انترنشپ ) برای (30) تن محصلان سمستر آخر و فارغ التحصیلان پوهنحی های پوهنتون کندز از طرف برنامه حمایت پوهنتون ها و انکشاف نیروی بشری ( USWDP) در تالار کنفرانس های پوهنتون کندز دایر گردید.
محترم پوهنمل عبدالقدوس " اصولی" معاون امور محصلان و سرپرست ریاست پوهنتون کندز در مورد اهمیت این برنامه به اشتراک کننده ها توضیحات ارایه نموده و این برنامه آموزشی را برای محصلان مفید موثر خواند سپس برنامه توسط محترم قدرت الله "عادل" مسوول پروژه (USWDP) آغاز گردید.