آموزش مهارت های شغلی و وظایف کار آموزی یا انترنشپ

04 Apr, 2018

 

بتاریخ 17 مارچ 2018 برنامه آموزشی (12) روزه که زیر نام ( آموزش مهارت های شغلی و وظایف کار آموزی یا انترنشپ ) برای (30) تن از محصلان سمستر هشتم و فارغ التحصیلان پوهنحی های پوهنتون کندز از طرف برنامه حمایت پوهنتون ها و انکشاف نیروی بشری ( USWDP) در تالار کنفرانس های پوهنتون کندز دایر گردید بود به روز دوشنبه مورخ 13 حمل 1397 خاتمه یافت.
در این برنامه پوهندوی محمدیوسف "عزیزی" معاون علمی، پوهنمل عبدالقدوس" اصولی" معاون امور محصلان، گلستان "خیراندیش" آمردیپارتمنت جغرافیه وپرویز"سیفی" آمر امور محصلان پوهنتون کندز اشتراک نموده بودند.
پوهندوی عزیزی معاون علمی این نهاد تحصیلی در مورد اهمیت این برنامه به اشتراک کننده ها توضیحات ارایه نموده و این برنامه آموزشی را برای محصلان مفید موثر خواند سپس برنامه با سخنرانی محترم قدرت الله "عادل" مسوول پروژه (USWDP) به پایان رسید.