اطـــــــــــــلاعیه ریاست پوهنتون کـــــــــندز

06 Dec, 2018

 

پنج شنبه تاریخ 15 قوس 1397
اطـــــــــــــلاعیه ریاست پوهنتون کـــــــــندز!
به اطلاع آنعده داوطلـــــــبان محترم امتحان کانـــــکور اختصاصی (چهارده پاسان) و پوهنځی ( شبانه ) تعلیم و تربیه ( 12 پاسان) رسانیده می شود که جهت اخــــذ فورم های شمولیت امتحان کانکور از روز (شنبه) مورخ 17 قوس 1397 الی 29 قوس 1397 در اوقات رسمی به آمـــــریت محترم امور محصلان پوهنتون کـــــــندز مراجعه نمایند.
با احترام