اطلاعیه پوهنتون

12 Jun, 2018

 

اطلاعیه پوهنتون کندز در ارتباط به امتحانات نهایی سمستر بهاری سال ۱۳۹۷
براساس فیصله مورخ: ۱۹ جوزا ۱۳۹۷ شورای محترم رهبری وزارت محترم تحصیلات عالی ج، ا، ا امتحانات نهایی سمستر بهاری پوهنتون کندز در تمام رشته ها از 5 سرطان آغاز و الی 28 سرطان ادامه خواهد داشت به استثنای پوهنځی های طب که امتحان شان از 5 سرطان آغاز و الی پنج اسد به اتمام خواهد رسید، محصلان عزیز جهت آمادگی های لازم درسی مطلع باشند.
باتشکر 
۱۳۹۷/۳/۲۰