امتحان کانکور

19 May, 2018

 

پنجشنبه مورخ 27 ثور 1397:
امتحان کانکور بخش های (عمومی ، شبانه و اختصاصی) ولایت کندز، رسما با حضور داشت جناب والی صاحب محترم، ریس شورای ولایتی ، ریس پوهنتون کندز و ریس هیات اعزامی ریاست عمومی کانکور وزارت تحصیلات عالی آغاز گردید.