برنامه ریزی اولین محفل رقابتی کانون نخبگان فکر در انجمن فرهنگی و ظرفیت سازی محصلان این نهاد علمی

26 May, 2018

 

امروز شنبه مورخ 5 جوزا 1397، محفل زیر نام ( برنامه ریزی اولین محفل رقابتی کانون نخبگان فکر در انجمن فرهنگی و ظرفیت سازی محصلان این نهاد علمی) درتالار تدریسی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندز تدویر یافت
در این محفل پوهنمل دوکتور خیبر سیفی رئیس پوهنتون کندز، پوهندوی محمدیوسف عزیزی معاون علمی، پوهنمل عبدالقدوس اصولی معاون امور محصلان، پوهنیار عتیق الله صدیقی معاون مالی و اداری روسای محترم پوهنحی ها، استادان و محصلان اشتراک ورزیده بودند. 
در این محفل سخنرانان هریک به نوبه خود پیرامون ارزش و اهمیت برنامه صبحت نموده برای محصلان از بارگاه ایزد متعال ارزو موفقیت و کامیابی را استدعا نمودند در اخیر برای سه تن که مقام های اول و دوم سوم را کسب کرده بودند تقدیر نامه و جوایز نقدی از سوی ریاست پوهنتون کندزاهدا شد.