برنامه کار عملی پروسه تدارکات محصلان پوهنحی اقتصاد

15 Oct, 2018

یکشنبه مورخ 22 میزان 1397،
(برنامه کار عملی پروسه تدارکات محصلان پوهنحی اقتصاد) در بخش های فروشات، تدارکات، بانکداری، مارکتینک، تجارت و اجرای حواله های تدارکاتی با حضورداشت محترم پوهنمل دوکتور خیبر سیفی رئیس پوهنتون کندز، پوهندوی محمدیوسف عزیزی معاون علمی، پوهنمل عبدالقدوس اصولی معاون امور محصلان، پوهنیار عبیدالله عبید رئیس پوهنحی اقتصاد و جمع اساتید آن پوهنحی، استادان و محصلان در تالار تدریسی پوهنحی اقتصاد این نهاد علمی دایر گردید. 
در این محفل سخنرانان هریک به نوبه خود پیرامون ارزش و اهمیت برنامه تمثیلی اجرای حواله های تدارکاتی به صورت عملی صبحت نموده برای محصلان از بارگاه ایزد متعال آرزوی موفقیت و کامیابی را استدعا نمودند در اخیر برنامه تمثیلی پروسه کار عملی تدارکات با جمع بندی و دعاییه به اختتام رسید.