جلسه رهبری ریاست پوهنتون کندز با ریاست محترم معارف ولایت کندز

07 Jun, 2018

چهارشنبه مورخ 16 جوزا 1397، جلسه رهبری ریاست پوهنتون کندز با ریاست محترم معارف ولایت کندز در رابطه به امضأ تفاهم نامه میان وزارت محترم تحصیلات عالی و وزارت محترم معارف در تالار کنفرانس های این نهاد علمی دایر گردید. در این جلسه پوهنمل دوکتور خیبر "سیفی" رئیس پوهنتون کندز، پوهندوی محمدیوسف "عزیزی" معاون علمی، پوهنمل عبدالقدوس "اصولی" معاون امور محصلان، پوهنیار عتیق الله "صدیقی" معاون مالی واداری، عبدالکریم وحدت معاون تدریسی ریاست معارف، الحاج عبدالمطلب آمر منابع بشری ریاست معارف، جنت گل ناصری مدیر معارف شهری و مدیران پلان و استخدام ریاست معارف ولایت کندز اشتراک ورزیده بودند.
جلسه با آیات پاک ملکوتی آغازشد 
اهداف اساسی جلسه مشوره دهی و عملی سازی تفاهم نامه امضأ شده میان وزارت محترم تحصیلات عالی و وزرات محترم معارف بوده، جلسه بعد از جمع بندی و ارایه نظریات اشتراک کننده ها با دعاییه به پایان رسید.