جلسه ی گزارش گیری برای پلان ستراتیژیک پوهنتون کندز

11 Dec, 2018

یکشنبه مورخ 18 قوس 1397 
جلسه ی گزارش گیری برای پلان ستراتیژیک پوهنتون کندز با اشتراک پوهنمل دوکتور خیبر "سیفی" رئیس پوهنتون کندز، پوهندوی محمدیوسف عزیزی معاون علمی، پوهنمل عبدالقدوس "اصولی" معاون امور محصلان، پوهنیار احمد نبی استانکزی معاون مالی و اداری ، روسای محترم پوهنځی ها، آمرین ومدیران بخش های مالی، تدارکاتی، روابط فرهنگی وبودیجه پوهنتون کندز در تالار کنفرانس های این نهاد تحصیلی تدویر گردید.
اشتراک کننده ها در جلسه گزارش گیری برای پلان ستراتیژیک پوهنتون کندز پیرامون چگونگی موضوعات ذیل بحث و گفتگو نمودند.
• استقلالیت مالی اداری و اکادمیک
• خلق منابع عواید
• مبارزه با فساد، بروکراسی 
• توسعه تومیت های علمی و انکشافی روابط جهانی 
• جلب مساعدت ها
• آموزش الکترونیکی 
• جندر
• توسعه زیر ساخت های تکنالوژی معلوماتی 
• احصایه محصلان فارغ شده و طرح جذب محصلان
• افزایش جذب محصلان اناث و آشنا ساختن محصلان جدید الشمول به محیط
• مشوره شغلی و کاریابی 
• ارایه خدمات صحی، مشورتی 
• مبارزه با اعتیاد، خشونت، خرافات و تعصب
• تهیه و تجهیز لابراتوارها
• تجهیز کتابخانه های معیاری 
• توسعه جمنازیوم، میدان ورزشی، ادیتوریم ها
• کلینک ها تخصصی
• توسعه صاحات سبز و بهبود محیط زیست
• ترمیم و بازسازی ساختمان های موجوده
• اعمار ساختمان های جدید تدریسی 
• اعمار شهرک رهایشی برای استادان و سایر کارمندان 
• بودیجه 
در اخیر جلسه گزارش گیری پلان ستراتیژیک با جمع بندی نظریات و دعاییه خاتمه یافت.