داکتر فاطمه "عزیز" نماینده منتخب مردم ولایت کندز از پوهنتون کندز دیدن نمود

30 Dec, 2017

بتاریخ (6) جدی 1396 داکتر فاطمه "عزیز" نماینده منتخب مردم ولایت کندز در شورای ملی به ریاست پوهنتون کندز تشریف فرما شده ضمن ملاقات با پوهنمل دوکتور خیبر"سیفی" رئیس این نهاد علمی، از شعبات کاری مدیریت عمومی دفتر، آمریت امور محصلان، مدیریت عمومی آگاهی عامه و مجله علمی، مدیریت عمومی کتابخانه و صنوف تدریسی نیز دیدن بعمل آورده از کارکرد های رئیس پوهنتون کندز تقدیر و تشکری نمود در زمینه وعده همکاری همه جانبه را سپردند.