دومین دورجشن فراغت فارغ التحصلان، دیپارتمنت بیولوژی (بخش شبانه) پوهنحی تعلیم تربیه

23 Jan, 2018

بتاریخ 2 دلو 1396، محفلی بمناسبت دومین دورجشن فراغت فارغ التحصلان، دیپارتمنت بیولوژی (بخش شبانه) پوهنحی تعلیم تربیه پوهنتون کندز در تالارتدریسی پوهنحی اقتصاد این نهاد علمی دایر گردید.
در این محفل حشمت الله "رحیمی عرضبیگی" معاون مقام ولایت کندز، پوهیالی محمدعارف"مبشر" رئیس څارنوالی ولایت کندز، پوهنمل دوکتور خیبر سیفی رئیس پوهنتون کندز، روسای محترم ادارات ملکی ونظامی، متنفذین قومی، رسانه ها، پوهندوی محمدیوسف عزیزی معاون علمی، پوهنمل عبدالقدوس اصولی معاون امور محصلان، پوهنیار عتیق الله "صدیقی" سرپرست معاونیت مالی و اداری پوهنتون کندز، پوهنوال شاه محمود سیفی رئیس پوهنحی تعلیم وتربیه، روسای پوهنحی ها، استادان و محصلان اشتراک ورزیده بودند.
محفل با آیات چند از کلام الله مجید آغاز گردید
سپس سخنرانان هریک به نوبه خود پیرامون موضوع صحبت نموده برای فارغ التحصلان که سند فراغت بدست آوردند از بارگاه ایزد متعال موفقیت های مزید را در راه ابادانی کشور عزیزمان افغانستان خواهان گردیدند.
محفل با توزیع تقدیر نامه ها و دعاییه به پایان رسید.