دومین دور جشن محصلان پوهنحی تعلیم و تربیه بخش (شبانه) پوهنتون کندز

12 جدی, 1396

روز یکشنبه مورخ 10 جدی 1396، محفلی باشکوه بمناسبت دومین دور جشن محصلان پوهنحی تعلیم و تربیه بخش (شبانه) پوهنتون کندز در تالار هوتل خورشید پامیر شهر کندز دایر گردید.