د خیال انحور و سوی هیلی

12 Nov, 2017

1396/820
به تعداد (30) جلد کتاب تحت عناوین (د خیال انحور و سوی هیلی ) از جمله مجموعه شعری محترم قاضی عبدالحی "فاضل میاخیل" از طرف پسرایشان محترم منهاج الدین "فاضل " و استاد نصیراحمد "ناصری" عضو هیئت علمی دپیارتمنت پشتو موسسه محترم تربیه معلم ولایت کندز به کتابخانه عمومی پوهنتون کندز اهداء گردید.
پوهنمل دوکتور خیبر "سیفی" رئیس پوهنتون کندز اهدا این مجموعه شعری را ستایش نموده ضمن تشکری آنرا یک خدمت بزرگ به جامعه ی اکادمیک دانسته، و خواهان همکاری بیشتر در زمینه گردیدند