محفل اعلان نتایج دور دوم امتحان رقابتی نخبگان فکر

30 Oct, 2018

 

سه شنبه مورخ 8 عقرب 1397، محفل اعلان نتایج دور دوم امتحان رقابتی نخبگان فکر در انجمن علمی و ظرفیت سازی محصلان پوهنحی اقتصاد) با حضور داشت پوهنمل دوکتور خیبر سیفی رئیس پوهنتون کندز، پوهنمل عبدالقدوس اصولی معاون امور محصلان، پوهنیار عبیدالله عبید رئیس پوهنحی اقتصاد، استادان و محصلان در تالار تدریسی پوهنحی زراعت برگزار گردید. 
در این محفل سخنرانان هریک به نوبه خود پیرامون ارزش و اهمیت برنامه صبحت نموده برای محصلان از بارگاه ایزد متعال آرزو موفقیت و کامیابی را استدعا نمودند در اخیر برای (6) تن که مقام های اول الی ششم را کسب کرده بودند تقدیر نامه و جوایز از سوی رهبری ریاست پوهنتون کندزاهدا شد.