معرفی رئیس پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندز

10 Feb, 2019

شنبه ۲۱ دلو 1397
بر اساس پیشنهاد ریاست پوهنتون کندز، لزوم دید و حمایت همه جانبه رهبری مقام محترم وزارت تحصیلات عالی ج،ا،ا ، احکام و منظوری جلالتماب رئیس جمهور ج،ا،ا محترم پوهنیار محمد عزیز «عظیمی» استاد پوهنځی اقتصاد پوهنتون کندز دارنده سند ماستری از رشته اقتصاد قرار پیشنهادیه شماره ۳۴۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۳ مقام محترم وزرات تحصیلات عالی و حکم شماره ۲۲۸۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ ریاست جمهوری اسلامی افغانستان در بست رتبه دوم (۲) به حیث رئیس پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندز، طی محفل با شکوه با حضور داشت محترم پوهنمل دوکتور خیبر سیفی رئیس پوهنتون کندز، پوهنیار روح الله رویین معاون علمی، پوهنمل عبدالقدوس اصولی معاون امور محصلان، غلام سنایی حقجو چرخی سرپرست معاونیت مالی واداری،روسای محترم پوهنځی ها، استادان پوهنتون کندز و محصلان رسمآ معرفی گردید، در ختم محفل از کارکردهای عبیدالله عبید سرپرست اسبق پوهنځی اقتصاد پوهنتون کندز ستایش و قدردانی به عمل آمده و تحسین نامه ها که از طرف ریاست پوهنتون کندز و استادان پوهنځی اقتصاد به پاس خدمات شایسته شان در نظر گرفته شده بود ازسوی رهبری پوهنتون کندز برایشان تفویض گردید. قابل تذکر است که به استثنای ریاست پوهنځی تعلیم و تربیه، این برای اولین بار است که روسای محترم پوهنځی های متذکره در پوهنتون کندز طور رسمی و به منظوری مقام عالی تقرر حاصل می نمایند، جا دارد از همکاری همه جانبه رهبری مقام محترم وزرات تحصیلات عالی ج،ا،ا و مقام عالی ریاست جمهوری صمیمانه اظهار سپاس و قدردانی نمود.
معرفی ایشان نسبت اینکه یکجا با سرپرست قبلی طی سفر رسمی عازم مرکز گردیده بودند به تعویق افتاده بود.
نشرات پوهنتون کندز