نخستین دور امتحانات کانکور بست های جمعی اصلاحات اداری و خدمات ملکی

14 Apr, 2018

امروز پنجشنبه مورخ 1397/1/23، نخستین دور امتحانات کانکور بست های جمعی اصلاحات اداری و خدمات ملکی با حضور داشت مقامات دولتی در پوهنتون کندز آغاز گردید.
در این محفل محترم عبدالجبار نعیمی والی ولایت کندز، هیآت محترم اعزامی وزارت تحصیلات عالی ج.ا.ا. هیئت رهبری پوهنتون کندز، محمد یوسف ایوبی رئیس شورای ولایتی و اعضای محترم آن شورا، مل پاسوال عبدالحمید حمیدی قوماندان امنیه، جنرال سیدامیرشاه سادات رئیس امنیت ملی، روسای محترم ادارات ملکی و نماینده داوطلبان کانکور اشتراک ورزیده بودند.
نخست محفل با آیات پاک ملکوتی آغاز گروید
محترم عبدالجبار نعیمی والی ولایت کندز این پروسه را کاملا شفاف خوانده برای اشتراک کننده گان پروسه رقابتی اصلاحات اداری در ولایت کندز آرزو موفقیت نمود.
سپس سخنرانان هر یک به نوبه خود پیرامون موضوع صحبت نموده محفل با بازنمودن قفل صندوق های سوالات کانکور به پایان رسید.