هشت پروژه زیربنایی و تجهیزاتی در پوهنتون کندز

29 May, 2019

تنها در سال ۱۳۹۷ به مبلغ (۴۵۶) میلیون افغانی هشت پروژه زیربنایی و تجهیزاتی در پوهنتون کندز قرار ذیل تطبیق و یا در حال تطبیق است.
۱- اعمار تعمیر پوهنځی های کمپیوتر ساینس و وترنری با تجهیزات به ارزش ۲۴.۵ میلون افغانی از بودجه انکشافی وزارت تحصیلات عالی ج، ا، ا
۲- منظوری و آغاز کار لیلیه ذکور پوهنتون کندز با ظرفیت ۲۰۰۰ محصل به ارزش ۱۷۴ میلون نرخ تخمینی در شش طبقه تحفه از سوی جلالتمآب ریس جمهور ج،ا،ا به همکاری همه جانبه جلالتماب محترم عبدالجبار نعیمی والی کندز
۳- منظوری و آغاز کار لیلیه اناث پوهنتون کندز با ظرفیت ۲۰۰۰ محصل به ارزش ۱۷۴ میلون نرخ تخمینی در شش طبقه تحفه از سوی جلالتمآب ریس جمهور ج، ا،ا به همکاری همه جانبه جلالتماب محترم عبدالجبار نعیمی والی کندز
۴- ترمیم و تجهیز مرکز تضمین کیفیت و انکشاف مسلکی استادان به ارزش ۸ میلیون افغانی به همکاری مالی اداره محترم HEDP و حمایت همه جانبه رهبری وزارت تحصیلات عالی ج، ا، ا
۵- جریان کار حمام و محل لباس شویی با جمله تجهیزات در لیلیه اناث به ارزش ۴.۸ میلیون افغانی از بودجه وزارت تحصیلات عالی که عنقریب کار آن به اتمام خواهد رسید.
۶- تطبیق پروژه حفظ و مراقبت پوهنتون کندز به شمول اعمار سمت غربی و شرقی پوهنتون کندز با اعمار آرشیف، رنگمالی، ترمیم تشنابها، و... به ارزش ۴ میلیون افغانی که کار آن به اتمام رسیده از بودجه محترم وزارت تحصیلات عالی.
۷- منظوری و طی مراحل پروژه اعمار پوهنځی های زراعت و اقتصاد پس از آفرگشایی در سه طبقه به ارزش ۶۳ میلیون افغانی که عنقریب پروسه ارزیابی آن از طریق وزارت محترم شهرسازی و تدارکات ملی کشور به اتمام خواهد رسید و رسما کار آن آغاز خواهد شد.
۸- خریداری تجهیزات به مبلغ ۳.۵ میلیون افغانی از بودجه وزارت تحصیلات عالی، ج،ا، ا
جا دارد از توجه همه جانبه جلالتمآب ریس جمهور ج، ا، ا حمایت و همکاری همه جانبه رهبری مقام محترم وزارت تحصیلات عالی ج، ا، ا تلاش و همکاری جلالتماب محترم عبدالجبار نعیمی والی کندز، دونر ها و همکاران بین المللی، محترم انجینیر محمدهارون عرضبیگی ریس محترم شهرسازی، ریس محترم اقتصاد و همه همکاران عزیز مان سپاس و قدردانی نمود.