پوهنتون کندز مقام دوم را بدست آورد

13 May, 2019

دوشنبه: ۲۳ ثور ۱۳۹۸
پوهنتون کندز مقام دوم را بدست آورد!
محصلان پوهنځی حقوق پوهنتون کندز در برنامه محکمه تمثیلی حقوق فامیل که از طرف موسسه محترم حمایت از برنامه های حقوقی افغانستان LESPA)) راه اندازه گردیده بود برنده مقام دوم گردیدند. بدین مناسبت در تالار کلینیک حقوقی این نهاد تحصیلی برای تقدیر محصلان محفلی برگذار گردید در جریان محفل در ضمن تشکری از موسسه (LESPA) محصلان پوهنځی حقوق توسط هیأت رهبری پوهنتون کندز تقدیر گردیدند. و تندیس مقام دوم رسمآ به رئیس پوهنتون کندز پوهنمل دوکتور خیبر سیفی اهدأ گردید.