پوهنمل دوکتور خیبر سیفی رئیس پوهنتون کندز

05 Sep, 2018

 

دوشنبه مورخ ۱۲ سنبله سال ۱۳۹۷، پوهنمل دوکتور خیبر سیفی رئیس پوهنتون کندز، پوهنوال شاه محمود سیفی رئیس پوهنحی تعلیم وتربیه و تعداد استادان پوهنتون کندز به دفتر محترم نجیب الله عمرخیل معاون اجتماعی مقام ولایت کندز تشریف فرما شده وظیفه جدید را به جناب عمرخیل تبریک عرض نموده از بارگاه ایزد متعال برایشان آرزو موفقیت نمودند.