برنامه رقابتی نخبگان فکر

25 Nov, 2018

 

پنجشنبه مورخ 1 قوس 1397، تعدادی از محصلان که در قسمت برگزاری برنامه رقابتی نخبگان فکر در انجمن علمی و ظرفیت سازی محصلان پوهنځی اقتصاد همکاری نموده بودند از طرف محترم پوهنمل عبدالقدوس اصولی معاون امور محصلان پوهنتون کندز برایشان لوح تقدیر تفویض گردید.

اطلاعیه امتحانات نهایی، سمستر خزانی

21 Nov, 2018

اطلاعیه امتحانات نهایی، سمستر خزانی (تاریخ نشر ۲۸ عقرب ۱۳۹۷)
به اطلاع محصلین عزیز پوهنتون کندز رسانیده می شود که: 
#امتحان نهایی سمستر خزانی برای سایر رشته ها به تاریخ ۱۰ قوس آغاز و به تاریخ ۳۰ قوس به اتمام میرسد.

Pages