ملاقات پوهنمل دوکتور خیبر سیفی رئیس پوهنتون کندز با جلالتمآب محترم پوهنمل دوکتور خواجه "عمری" وزیر تحصیلات عالی ج،ا،ا

05 Feb, 2019

ملاقات پوهنمل دوکتور خیبر سیفی رئیس پوهنتون کندز با جلالتمآب محترم پوهنمل دوکتور خواجه "عمری" وزیر تحصیلات عالی ج،ا،ا
دوشنبه ۱۵ دلو ۱۳۹۷

Pages