گزارش نظارت سالانه

31 Mar, 2019

چهارشنبه: ۷/۱/۱۳۹۸
جلسه ی تصحیح گزارش نظارت سالانه از برنامه های علمی در (۲۷) دیپارتمنت ریاست پوهنتون کندز، با حضورداشت محترم پوهنیارروح الله «روئین» معاون علمی، پوهنیار نصیراحمد سراج آمرتضمین کیفیت و اعتبار دهی و روسائ محترم پوهنځی ها هفت گانه برگزار گردید.

منع خشونت در برابر زنان

31 Mar, 2019

سه شنبه: ۶/۱/۱۳۹۸ 

پیام تبریکی رهبری پوهنتون کندز بماسبت فرارسیدن سال ۱۳۹۸هـ، ش

25 Mar, 2019

پیام تبریکی رهبری پوهنتون کندز بماسبت فرارسیدن سال ۱۳۹۸هـ، ش

Pages