بهره برداری از سه عراده موتر که جدیدا جهت حمل و نقل استادان و پرسونل اداری پوهنتون کندز

30 Dec, 2017

بهره برداری از سه عراده موتر که جدیدا جهت حمل و نقل استادان و پرسونل اداری پوهنتون کندز به این اداره اهدا گردیده اند.

داکتر فاطمه "عزیز" نماینده منتخب مردم ولایت کندز از پوهنتون کندز دیدن نمود

30 Dec, 2017

بتاریخ (6) جدی 1396 داکتر فاطمه "عزیز" نماینده منتخب مردم ولایت کندز در شورای ملی به ریاست پوهنتون کندز تشریف فرما شده ضمن ملاقات با پوهنمل دوکتور خیبر"سیفی" رئیس این نهاد علمی، از شعبات کاری مدیریت عمومی دفتر، آمریت امور محصلان، مدیریت عمومی آگاهی عامه و مجله علمی، مدیریت عمومی کتابخان

سی امین دور جشن فراغت محصلان پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز

30 Dec, 2017

روز سه شنبه مورخ (5) جدی (1396) محفلی باشکوه بمناسبت سی امین دور جشن فراغت محصلان پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز در سالون خورشید پامیرشهرکندز دایر گردید.

دومین دور جشن فراغت محصلان پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون کندز

30 Dec, 2017

روزدوشنبه مورخ 4 جدی 1396 محفلی با شکوه بمناسبت دومین دور جشن فراغت محصلان پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون کندز در سالون هوتل پیوند قلب¬ها شهرکندز دایر گردید.

Pages