محفلی به مناسبت معرفی (5) تن کارمندان جدیدالتقرر ریاست پوهنتون کندز

04 Oct, 2017

چهارشنبه مورخ 12میزان 1396هـ/ش 
محفلی به مناسبت معرفی (5) تن کارمندان جدیدالتقرر ریاست پوهنتون کندز در تالار کنفرانس های علمی این نهاد تحصیلی دایر گردید.

بررسی جایگاه زن از دیدگاه اسلام وقوانین افغانستان

02 Oct, 2017

امروز شنبه مورخ 8 میزان 1396 کنفرانس علمی زیر نام ( بررسی جایگاه زن از دیدگاه اسلام وقوانین افغانستان ) برای محصلان هفت گانه پوهنحی های پوهنتون کندز از طرف پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی با همکاری مالی دفتر محترم (GIZ) بخش حاکمیت قانون در تالار کنفرانس های ریاست پوهنتون کندز دایر گردید.

دور دوم برنامه آموزشی ده روزه زیر نام ( آموزش مهارت های شغلی ووظایف کار آموزی یا انترنشپ )

30 Sep, 2017

دور دوم برنامه آموزشی ده روزه زیر نام ( آموزش مهارت های شغلی ووظایف کار آموزی یا انترنشپ ) برای (45) تن محصلان سمسترهای آخر و فارغ التحصیلان پوهنحی های هفت گانه پوهنتون کندز از طرف برنامه حمایت پوهنتون ها و انکشاف نیروی بشری ( USWDP) در تالار کنفرانس های پوهنتون کندز دایر گردید.

آموزش مهارت های شغلی ووظایف کار آموزی یا انترنشپ

25 Sep, 2017

امروز دوشنبه مورخ 3 میزان 1396 دور دوم برنامه آموزشی ده روزه زیر نام ( آموزش مهارت های شغلی ووظایف کار آموزی یا انترنشپ ) برای (45) تن محصلان سمستر آخر و فارغ التحصیلان پوهنحی های پوهنتون کندز از طرف برنامه حمایت پوهنتون ها و انکشاف نیروی بشری ( USWDP) در تالار کنفرانس های پوهنتون کندز

Pages