معرفی تعداد از روسای جدید التقرر پوهنحی های پوهنتون کندز

04 Feb, 2019

شنبه ۱۳ دلو 1397
بر اساس پیشنهاد رهبری پوهنتون کندز، لزوم دید و حمایت همه جانبه رهبری مقام محترم وزارت تحصیلات عالی ج،ا،ا ، احکام و منظوری جلالتماب رئیس جمهور ج،ا،ا محترمان هریک:

دهمین دور شورای عالی علمی پوهنتون کندز

21 Jan, 2019

دوشنبه اول دلو1397 دهمین دور شورای عالی علمی پوهنتون کندز با اشتراک محترم پوهنمل دوکتور خیبر "سیفی" رئیس پوهنتون کندز، محترم پوهندوی محمدیوسف "عزیزی" معاون علمی، پوهنیار احمدنبی ستانکزی سرپرست معاونیت مالی واداری و روسای محترم پوهنځی های پوهنتون کندز در تالار کنفرانس های این نهاد تحصیلی

Pages