وظایف فرمانده گارنیزیون و پولیس کابل به حالت تعلیق درآمدند

12 Jun, 2017

لوی سارنوالی وظایف فرمانده گارنیزیون و پولیس کابل را به حالت تعلیق درآورد و این تصمیم لوی سارنوالی از سوی ریاست جمهوری استقبال شد

ختم قرآن کریم

12 Jun, 2017

1396. 3.15 
امروز دوشنبه 15جوزا 1396 محصلان دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندز بمناسبت ماه مبارک رمضان مراسم ختم قرآن کریم را برگزار نمودند.

ختم قرآن کریم

12 Jun, 2017

1396. 3.15 
امروز دوشنبه 15جوزا 1396 محصلان دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندز بمناسبت ماه مبارک رمضان مراسم ختم قرآن کریم را برگزار نمودند.

کنفرانس علمی

03 Jun, 2017

بتاریخ 31/2/1396 – 21/5/2017  کنفرانس علمی محصلان دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز تحت عنوان  آثار(ویلیم شکسپیر) Works William Shakespeare در تالار کنفرانس پوهنتون کندز تدویر گردید. 

Pages