بازدید از روند کار

31 Jul, 2017

بازدید از روند کار (پروژه بلند نمودن دیوار ) لیلیه اناث پوهنتون کندز.

بازدید محترم پوهنمل دوکتورخیبر "سیفی" رئیس پوهنتون کندز از جریان کار لیلیه اناث پوهنتون کندز

22 Jul, 2017

امروز چهارشنبه مورخ 1396.4.28، بازدید محترم پوهنمل دوکتورخیبر "سیفی" رئیس پوهنتون کندز و محترم پوهنیار عتیق الله "صدیقی" معاون مالی واداری پوهنتون کندز از جریان کار ترمیماتی، رنگمالی، ساخت و ساز پارک ها، کانکریت ریزی پیاده روها و بلند نمودن دیواری احاطه لیلیه اناث پوهنتون کندز.

جلسه کمیته تضمین کیفیت

16 Jul, 2017

امروز یکشنبه مورخ 25 سرطان 1396، جلسه کمیته تضمین کیفیت با حضور داشت پوهنمل دوکتور خیبر "سیفی" رئیس پوهنتون کندز واعضای این کمیته در تالار کنفرانس  پوهنتون دایر گردید.

محترم الحاج اسدالله "عمرخیل" والی ولایت کندز از جریان امتحانات نهایی سمستر بهاری پوهنتون کندز بازدید به عمل آورد.

06 Jul, 2017

امروز پنجشنبه مورخ 15 سرطان 1396 محترم الحاج اسدالله "عمرخیل" والی ولایت کندز از جریان امتحانات نهایی سمستر بهاری، دفتر آگاهی عامه و مجله علمی و پروژه های عمرانی و ترمیماتی پوهنتون کندز بازدید به عمل آورده واز تلاش های مستمر پوهنمل دوکتور خیبر "سیفی" رئیس پوهنتون کندز تقدیر و تمج

Pages