جریان کار انتقال شبکه فایبر نوری به پوهنتون کندز

03 Dec, 2017

امروز شنبه مورخ 1396/9/11 از جریان کار انتقال شبکه فایبر نوری به پوهنتون کندز دیدن به عمل آمد.
با وصل شدن این شبکه سرعت انترنیت به (20mb) ارتقاء می یابد و تمام شعبات تدریسی، اداری و حتی لیلیه ها تحت پوشش شکبه انترنیتی (فایبر نوری) قرار خواهند گرفت.

امتحانات سمستر خزانی پوهنحی های مختلف پوهنتون کندز رسمآ آغاز گردید

26 Nov, 2017

امروز یکشنبه مورخ 5 /9/ 1396هـ ش، امتحانات سمستر خزانی پوهنحی های مختلف پوهنتون کندز رسمآ آغاز گردید.

ابلیس روزی فرشته بود

25 Nov, 2017

بتاریخ 2 قوس 1396هـ ش

نمایش مجموعه دستآوردهای پوهنحی کمپیوتر ساینس

15 Nov, 2017

رونمایی از ده پروژه کاربردی (مورد ضروت مارکیت و سیستم اداری) و مجموعه دستاورد های پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز!

Pages