جلسه در دفتر ریاست پوهنتون کندز

12 Jun, 2019

امروز شنبه مورخ 19/3/1398
طی جلسه در دفتر ریاست پوهنتون کندز .

هشت پروژه زیربنایی و تجهیزاتی در پوهنتون کندز

29 May, 2019

تنها در سال ۱۳۹۷ به مبلغ (۴۵۶) میلیون افغانی هشت پروژه زیربنایی و تجهیزاتی در پوهنتون کندز قرار ذیل تطبیق و یا در حال تطبیق است.
۱- اعمار تعمیر پوهنځی های کمپیوتر ساینس و وترنری با تجهیزات به ارزش ۲۴.۵ میلون افغانی از بودجه انکشافی وزارت تحصیلات عالی ج، ا، ا

محفلی ختم قرآن عظیم الشان

29 May, 2019

5 جوزا 1398
محفلی ختم قرآن عظیم الشان از طرف محصلان، پوهنځی تعلیم و تربیه دیپارتمنت بیولوژی ریاست پوهنتون کندز برگذار گردید.
در این محفل رهبری پوهنتون کندز، روسای محترم پوهنځی ها، استادان و محصلان اشتراک ورزیده بودند.
در اخیر محفل با دعائیه به پایان رسید

۷۵۰ بسته رمضانی

29 May, 2019

گزارش روز پنجشنبه مورخ ۲۶ ثور ۱۳۹۸

Pages