ملاقات پوهنمل دوکتور خیبر سیفی رئیس پوهنتون کندز با جلالتمآب محترم پوهنمل دوکتور خواجه "عمری" وزیر تحصیلات عالی ج،ا،ا

05 Feb, 2019

ملاقات پوهنمل دوکتور خیبر سیفی رئیس پوهنتون کندز با جلالتمآب محترم پوهنمل دوکتور خواجه "عمری" وزیر تحصیلات عالی ج،ا،ا
دوشنبه ۱۵ دلو ۱۳۹۷

معرفی تعداد از روسای جدید التقرر پوهنحی های پوهنتون کندز

04 Feb, 2019

شنبه ۱۳ دلو 1397
بر اساس پیشنهاد رهبری پوهنتون کندز، لزوم دید و حمایت همه جانبه رهبری مقام محترم وزارت تحصیلات عالی ج،ا،ا ، احکام و منظوری جلالتماب رئیس جمهور ج،ا،ا محترمان هریک:

Pages