محفل ختم قرآن عظیم الشان

19 May, 2019

یکشنبه ۱۳۹۸/۲/۲۹
محفل ختم قرآن عظیم الشان در تالار اقتصاد پوهنتون کندز برگزار گردید.

پوهنتون کندز مقام دوم را بدست آورد

13 May, 2019

دوشنبه: ۲۳ ثور ۱۳۹۸
پوهنتون کندز مقام دوم را بدست آورد!

امتحانات کانکور سال ۱۳۹۸

08 May, 2019

چهارشنبه: ۱۸ ثور ۱۳۹۸

Pages