اطلاعیه امتحانات نهایی، سمستر خزانی

21 Nov, 2018

اطلاعیه امتحانات نهایی، سمستر خزانی (تاریخ نشر ۲۸ عقرب ۱۳۹۷)
به اطلاع محصلین عزیز پوهنتون کندز رسانیده می شود که: 
#امتحان نهایی سمستر خزانی برای سایر رشته ها به تاریخ ۱۰ قوس آغاز و به تاریخ ۳۰ قوس به اتمام میرسد.

Pages