دهمین دور شورای عالی علمی پوهنتون کندز

21 Jan, 2019

دوشنبه اول دلو1397 دهمین دور شورای عالی علمی پوهنتون کندز با اشتراک محترم پوهنمل دوکتور خیبر "سیفی" رئیس پوهنتون کندز، محترم پوهندوی محمدیوسف "عزیزی" معاون علمی، پوهنیار احمدنبی ستانکزی سرپرست معاونیت مالی واداری و روسای محترم پوهنځی های پوهنتون کندز در تالار کنفرانس های این نهاد تحصیلی

فراخوان مقاله کنفرانس علمی اهمیت راه لاجورد

08 Jan, 2019

فراخوان مقاله کنفرانس علمی اهمیت راه لاجورد

Pages