هئیت اعزامی اداره ملی کانکور وارد ولایت کندز گردید

05 May, 2019

۱۴/۲/۱۳۹۸
هئیت اعزامی اداره ملی کانکور وارد ولایت کندز گردید و با پوهنمل دوکتور خیبر سیفی رئیس پوهتنون کندز ملاقات نمودند.

جلسه بازنگری

02 May, 2019

۱۱/۲/۱۳۹۸

جلسه¬ی کمیته¬ی تضمین کیفیت و اعتبار دهی ریاست پوهنتون کندز

30 Apr, 2019

جلسه¬ی کمیته¬ی تضمین کیفیت و اعتبار دهی ریاست پوهنتون کندز با اشتراک محترم پوهنیار روح الله رویین سرپرست ریاست پوهنتون کندز، روسای محترم پوهنځی ها، آمرین محترم تضمین کیفیت، تحقیقات علمی و استادان در تالار کنفرانس های این نهاد تحصیلی تدویر گردید.

Pages