معرفي پوهنتون كندز

 موقعيت:

        پوهنتون كندز درقسمت جنوب غرب شهر كندز در منطقه  بنام سه درك مربوط حوزه اول شهرداري كندز  و به فاصله 5 كيلومتري شهر  كندز  موقعيت داشته  دارا ي (  78    ) جريب زمين ملكيت ميباشد. برعلاوه موازي 2000 جريب زمين درساحه دشت آلچين كه به فاصله ي ده كيلومتري سمت شمال شهركندز قرار دارد ملكيت جديد پوهنتون كندز بوده  كه به اساس فرمان جلالتمآب حامدكرزي ريس جمهور افقانستان ،كه درسال 1389 به پوهنتون كندز تفويض گرديد، ميباشد.

كه فعلا در آن 5 باب تعمير( تعميرهاي تدريسي واداري وليليه) درحال ساختمان است كه اضافه از 60 فيصدكار ساختماني آن پيش رفته است.

پوهنتون كندز فعلا داراي شش پوهنحي در بخش روزانه و داراي 2 پوهنحي در بخش شبانه را داراست كه جمعا به تعداد (          3676  ) نفر محصل مصروف آموزش بوده  توسط 92 استاد تدريس ميگردند.

پوهنحي هاي مربوط پوهنتون كندز در بخش روزانه عبارت اند از:

 1. پوهنحي تعليم وتربيه
 2. پوهنحي زراعت
 3. پوهنحي حقوق وعلوم سياسي
 4. پوهنحي اقتصاد
 5. پوهنحي كمپيوترساينس
 6. پوهنحي ستوماتولوژي
 7. پوهنحی وترنری

ودربخش شبانه پوهنتون كندز پوهنحي هاي تعليم وتربيه وپوهنحي حقوق وعلوم سياسي را عملا بصورت فعال دارا ميباشد.    

 گذارش دقيق ظرفيت كادر هاي علمي ، محصلان اعم از قشر اناث وذكور در جدول هاي جداگانه ترتيب وتقديم ميگردد.

دربخش اداري بايد به عرض رسانيده شود كه تعداد مامورين وكارمندان اداري 43 نفر،اجيران 54 نفر كه از آن جمله:

دربست دوم  4 نفر

بست سوم    5 نفر

بست چهارم   15 نفر 

وبست پنجم  19 نفر مصروف كار هاي اداري ميباشند.

 

درقسمت ارزيابي خودي بايد خاطر نشان ساخت كه از شروع سال 1392 پوهنتون كندز با 6 پوهنحي در بخش روزانه در برنامه ارزيابي خودي شامل گرديده وتوسط اعضاي كميته تضمين كيفيت از ديپارتمنت ها شروع بعدا به سطح پوهنحي وبه تعقيب آن به سطح پوهنتون ارزيابي گرديده اند كه اين ارزيابي شامل : پرسش نامه ها توسط محصلان  وارزيابي از شيوه تدريس استاد به شيوه هاي اكادميك صورت گرفته است كه اسناد آن موجود است و نواقص تدريس هر استاد بشكل سري با درنظرداشت اخلاق اكادميك به سمع استاد رسانيده شده است كه درسمستر هاي بعدي انشاء الله اين نواقص مرفوع خواهد بود.

دروس هرهفت پوهنحي به اساس كريكولم جديد عيار گرديده وتقسيم اوقات بشكل ديپارتمنت وار به مشوره آمرين ديپارتمنت واستادان مربوطه به اساس رشته وتجربه ي  تدريسي هر استاد تنظيم گرديده است كه فعلا كدام مشكل در زمينه وجود ندارد.

 

 

 

 

 

 

 

ديــــــدگاه   

 پوهنتون كندز نظام اكادميك خود را با معيار هاي بين المللي عيار خواهد ساخت.

برآورده شدن اين مأمول به استادان باتجربه، مجرب ، ماهر، مسوول ومسلكي نياز خواهد داشت.

تا باشد فارغ التحصيلان آينده ي ما جوابگوي مقتضيات كنوني جامعه ونسل آينده باشد.

پوهنتون كندز نصاب جديد تحصيلي را در تمام پوهنحي هاي خويش صد درصد تطبيق مي نمايد. پوهنتون كندز خود را مكلف ميداند تا برنامه هاي تظمين كيفيت واعتبار دهي را غرض ارتقاء ظرفيت وبلند بردن سطح دانش استادان ومحصلان درتمامي پوهنحي ها تطبيق نمايد.

پس منابع خوب تدريس براي استادان و وسايل آموزش وپرورش را براي محصلان به دسترس خواهيم داشت.

 

رسالت

پوهنتون كندز رسالت خود ميداند كه درتربيت معلمين مسلكي،كادر هاي مسلكي ومتخصص مطابق معيار هاي علمي وكسب دانش متوازن كه باعث رشد شخصيت ميگردد سهم خويش را اداء نمايد.  تا باشد معلمين آينده ي ما داراي قابليت ها ومهارت هاي لازمه با تقويت حس مسووليت پذيري و وطن دوستي، صداقت ومعلومات كافي از آخرين اكتشافات و دست آورد هاي فكري سالم جوامع بشري با رعايت تمام موازين حقوق بشر و اجتناب از هر نوع تبعيض تربيت گردند.

ارزش ها

 1. آزادي اكادميك .
 2. تعهد به رعايت تقوا، صداقت و شفافيت دركار.
 3. تعهد به اجراي به موقع كار درتيم .
 4. احترام به نظريات ديگران ونظريات متفاوت.
 5. حاكميت در وظيفه و رهبري مشترك .
 6. رد هر گونه تبعيض لساني، قومي ، ن‍ژادي، مذهبي، فكري وحتي جندر.
 7. احساس مسووليت پذيري.
 8. تطبيق تمام لوايح ومقررات نافذه وزارت محترم تحصيلات عالي ج.ا.ا.

تاريخچه پوهنتون كندز

1 – سال تاسيس 1364 هـ ش مطابق به 1967 ميلادي به كميت 50 محصل و5 نفر استاد  بصورت دارالمعلمين مستعجل كه دروس آن از صنف هفت آغاز واز صنف نهم فارغ ميداد.

2 – درسال 1350 هـ ش مطابق 1371 ميلادي به دارالمعلمين اساسي ارتقاء نموده از صنف هفتم محصل ميپذيرفت و از صنف دوازدهم فارغ ميداد.

3 – درسال 1352 هـ ش مطابق 1973 ميلادي به صنف سيزدهم ارتقاء  وبعدا در سال 1353 هـ ش  مطابق 1974 ميلادي به موسسه عالي تربيه معلم ارتقاء نمود كه از صنف چهاردهم معلم مسلكي فارغ التحصيل ميگرديد.

4 – درسال 1374 هـ ش مطابق به 1995 ميلادي به انستيتيوت پيداكوژي يعني دوره چهارساله به سويه ليسانس ارتقاء نمود كه داراي سه پوهنحي  تحت نام هاي: پوهنحي زبان وادبيات، پوهنحي علوم طبيعي و پوهنحي علوم اجتماعي.

5 – درسال 1383 هـ ش كه مطابق 2004 ميلادي ميشود تحت نام تحصيلات عالي مسمي گرديد كه شامل همين پوهنحي هاي ذكر شده بود.

6 – درسال 1385هـ ش كه مطابق 2006 ميلادي ميشود تحصيلات عالي كندز داراي دوپوهنحي تعليم وتربيه وزراعت گرديد  كه پوهنحي تعليم وتربيه داراي ده ديپارتمنت فعال بوده ومصروف كارهاي موثر اكادميك ميباشد وتابه حال هزاران معلم مسلكي را باالخصوص در زون شمالشرق تقديم جامعه نموده است.

7 – درسال 1389 هـ ش مطابق به 2010 ميلادي نظر به پيشنهاد وزارت محترم تحصيلات عالي ومنظوري رياست محترم دولت ، تحصيلات عالي كندز به پوهنتون كندز ارتقاء نمود كه داراي شش پوهنحي ( پوهنحي تعليم وتربيه ، زراعت، حقوق وعلوم سياسي ، اقتصاد، كمپيوتر سانيس وطب دندان يا ستوماتولوژي) دربخش روزانه و دو پوهنحي( تعليم وتربيه وحقوق) دربخش شبانه فعاليت مي نمايد كه توسط تعداد 120 تن استاد در 30 ديپارتمنت پروسه تدريس آن پيش برده ميشود.

 

اهميت استراتژيك

     كندز كه مركز زون شمال شرق بوده  ولايت بغلان ، سمنگان، تخار وبدخشان را در تحت پوشش خود  دارد ويك شهر تاريخي وتجارتي بوده كه دروازه تجارتي بسوي آسياي ميانه ميباشد.  اين شهر از نگاه تاريخي در قرن چهارم ميلادي بناء يافته كه مركز تخارستان كهن ومركز تجارتي راه ابريشم ميباشد.

    اين ولايت ازلحاظ موقعيت جغرافيائي بين 36 درجه و25 دقيقه عرض البلد شمالي، 68 درجه و0 دقيقه، 69 درجه و 17 دقيقه  طول البلد شرقي اخذ موقعيت نموده است.

     ولايت كندز داراي 7927 كيلومتر مربع مساحت بوده كه ازين لحاظ به مقايسه ساير ولايات افغانستان در درجه 23  قرار ميگيرد.

     ولايت كندز يك ولايت كاملا زراعتي بوده ومردم آن مالدارميباشد. درعرصه صنعت نيز رشد قابل ملاحظه نموده است.

 

نكات قوي فعلي ما در پوهنتون كندز

1 – كندز افغانستان كوچك است. يعني تمام مليت هاي مسكون در افغانستان در ولايت كندز وجود دارند كه برادر وار جوار همديگر قرن هاست كه زندگي كرده اند.

2 – كندز يك ولايت فرهنگي وفرهنگ دوست است وثقافت هاي مختلف درين ولايت باهم جمع گرديده اند.

3 – كندز مركز زون شمال شرق است.

4 – كندز شهر بندري است كه به آسياي ميانه وساير كلتور ها يك معبر است.

5 – كندز شهر صلح وامنيت است.

6 – شهر كندز ازلحاظ داشتن نيروي برق كاملا غني ميباشد.

7 – كندز مركز تجارت وبندر تجارتي است.

8 – كندز داراي كادرهاي مسلكي، ورزيده  ومتجرب است.

9 – پوهنتون كندز سابقه چهل وهفت سال دارد.

10 – پوهنتون كندز يگانه پوهنتون زون  است كه سيستم كريديت و كمپيوتر جز نصاب تحصيلي آن بوده وپروسه تدريس درين پوهنتون ذريعه ي پروجكتور صورت ميگيرد .

 

 

چالش هاي عمده و اساسي در پوهنتون كندز

1 –  عدم موجوديت  محوطه ي ديوار پوهنتون كندز در ساحه دشت آلچين به مساحت 2000 جريب زمين.

2- عدم موجوديت وجوه مالي كافي جهت رفع نيازمندي هاي اولي.

3 – عدم موجوديت وسايط ترانسپورتي غرض انتقال استادان پوهنتون از فاصله هاي 5 الي 10 كيلومتري به پوهنتون.

4 – عدم موجوديت كافه تريا جهت صرف طعام چاشت استادان ومحصلان نهاري.

5 – عدم موجوديت تالار كانفرانس ها با گنجايش تعداد 500 نفر ويا بيشتر از آن.

6 – عدم موجوديت منازل رهايشي براي استادان.

7 – عدم موجوديت جمنازيوم ورزشي براي محصلان.

ساحات انكشافي

درپرتو اهدافي عمومي وخصوصي كه قبلا تذكريافت وبنا برنياز مندي هاي خاص جامعه باالخصوص بادرنظرداشت موقعيت جغرافيايئ ولايت كندز وحليل بحث پيرامون نيازمندي هاي پوهنتون كندز همراه سهم داران صورت گرفت كه شخصيت هاي فرهنگي نيز در آن شركت جسته بودند.طي نشست هاي كه صورت گرفت در مراتب نخست همراهي محاسن سفيدان وفرهنگيان كندز بعد به رهبري اين ولايت وفرهنگيان ونخبه گان فكري وجوانان بحث ها صورت گرفت . چنين فيصله بعمل آمد كه بنا بر اوضاع مشخص تاريخي يگانه راهي بهبود  وضع كمي وكيفي در عرصه تدريسي همانا يك تعمق ژرف پيرامون مراتب آتي الذكر ميباشد.

ساختار فزيكي

1 –  اعمار محوطه ي ديوار پوهنتون كندز در ساحه دشت آلچين به مساحت 2000 جريب زمين.

2- اعمار  كافه تريا جهت صرف طعام چاشت استادان ومحصلان نهاري.

3 – اعمار تالار كانفرانس ها با گنجايش تعداد 500 نفر ويا بيشتر از آن.

4 –  اعمارمنازل رهايشي براي استادان.

5 – اعمار جمنازيوم ورزشي براي محصلان.

6 – اعمار يك باب ليسه تجربه وي نمونه از صنوف دهم ، يازدهم ودوازدهم براي 500 شاگرد دوره ي ليسه.

7 – اعمار يك باب اتاق كودك براي اطفال استادن ومحصلان از قشر اناث.

انكشاف مسلكي استادان

 1. توضيح بورسهاي كوتا مدت وطويل المدت براي استادان غرض تعميم تجارب وافزايش معلومات مسلكي آنها.
 2. تدوير تريننگ ها براي استادان بخاطر بلند بردن ظرفيت هاي مسلكي استادن.
 3. اعطاي بورس قصيرالمدت براي تعميم تجارب به كشور هاي مختلف به اعضاي تيم هاي انكشافي.

اقتباس وتحقق معيار هاي بين المللي

 1. دسترسي همه جانبه استادان به تكنالوژي معلوماتي( تاباشد كه همه استادان ما از اين تكنالوژي معلوماتي استفاده اعظمي نمايند.)
 2. تواميت با پوهنتون هاي مشهور دنيا مانند ماساچوسيت، آنديانا،كامبريج،آكسفورد وديگر پوهنتون ها.
 3. ارتقاي كيفيت تدريس وبهبود روال تدريس به اساس معيار هاي بين المللي.
 4. ساختن يك محيط معياري واكادميك در روشني به معيار هاي وضع شده.
 5. ارزيابي خودي براي نيل ورسيدن به اين معيار ها.
 6. ارزيابي معياري توسط ارگان مسوول در زمينه چگونگي كيفيت ومعياري شدن پوهنتون ها.
 7. داشتن نشرات وسايل نشراتي براي رشد سطح علمي فرهنگي استادان وجوانان.

 

 

 

پلان استراتيژيك سه ساله پوهنتون كندز از سال 1393-1395

ملاحظات

بورس دوكتورا براي استادان

بورس ماستري براي استادان

تعميرات

قالين براي ادارات

چوكي چرخي

كوچ براي ادارات

الماري براي ادارات

چوكي براي محصلان

ضرورت به كتوب درسي

ضرورت به كمپيوتر

كارمندان خدماتي

پزيرش مامورين

پزيرش استادان

پزيرش محصلان

انكشاف پوهنحي ها

سال

شماره

 

1نفر

2نفر

تعمير تدريسي 16 اتاقه

5تخته

20پايه

5سيت

10

100پايه

2000جلد

پايه10

8نفر

5نفر

10نفر

100نفر

پوهنحي وترنري

1393

1

 

1نفر

4نفر

تعمير لابراتوار

2تخته

10پايه

2سيت

20پايه

150پايه

5000جلد

20پايه

6نفر

3نفر

10نفر

150نفر

پوهنحي وترنري

1394

2

 

1نفر

2نفر

فارم تحقيقاتي حيواني

2تخته

20پايه

2سيت

20پايه

300پايه

1000جلد

20 پايه

8نفر

3نفر

10نفر

200نفر

پوهنحي وترنري

1395

3

پلان استراتيژيك سه ساله پوهنتون كندز از سال 1393-1395

ملاحظات

بورس دوكتورا براي استادان

بورس ماستري براي استادان

تعميرات

قالين براي ادارات

چوكي چرخي

كوچ براي ادارات

الماري براي ادارات

چوكي براي محصلان

ضرورت به كتوب درسي

ضرورت به كمپيوتر

كارمندان خدماتي

پزيرش مامورين

پزيرش استادان

پزيرش محصلان

انكشاف پوهنحي ها

سال

شماره

 

1نفر

2نفر

تعميرتدريسي 32اتاقه

2تخته

20پايه

5سيت

10پايه

150پايه

2000جلد

15پايه

10نفر

10نفر

15نفر

150نفر

پوهنحي شرعيات

1393

4

 

1نفر

2نفر

 

3تخته

30پايه

5سيت

10پايه

300پايه

5000جلد

20پايه

10نفر

10نفر

15نفر

200نفر

پوهنحي شرعيات

1394

5

 

1نفر

2نفر

 

3تخته

30پايه

5سيت

10پايه

300پايه

5000جلد

20پايه

10نفر

15نفر

20نفر

250نفر

پوهنحي شرعيات

1395

6

 

 

 

 

 

پلان استراتيژيك سه ساله پوهنتون كندز از سال 1393-1395

ملاحظات

بورس دوكتورا براي استادان

بورس ماستري براي استادان

تعميرات

قالين براي ادارات

چوكي چرخي

كوچ براي ادارات

الماري براي ادارات

چوكي براي محصلان

ضرورت به كتوب درسي

ضرورت به كمپيوتر

كارمندان خدماتي

پزيرش مامورين

پزيرش استادان

پزيرش محصلان

انكشاف پوهنحي ها

سال

شماره

 

1نفر

2نفر

تعميرتدريسي 32اتاقه

2تخته

20پايه

5سيت

10پايه

100پايه

2000جلد

15پايه

5نفر

10نفر

10نفر

100نفر

پوهنحي ژورنايزم

1393

7

 

1نفر

2نفر

 

2تخته

20پايه

5سيت

10پايه

300پايه

2000جلد

15پايه

5نفر

10نفر

10نفر

150نفر

پوهنحي ژورنايزم

1394

8

 

1نفر

2نفر

 

2تخته

20پايه

5سيت

10پايه

200پايه

2000جلد

20پايه

5نفر

10نفر

10نفر

150نفر

پوهنحي ژورنايزم

1395

9

پلان استراتيژيك سه ساله پوهنتون كندز از سال 1393-1395

ملاحظات

بورس دوكتورا براي استادان

بورس ماستري براي استادان

تعميرات

قالين براي ادارات

چوكي چرخي

كوچ براي ادارات

الماري براي ادارات

چوكي براي محصلان

ضرورت به كتوب درسي

ضرورت به كمپيوتر

كارمندان خدماتي

پزيرش مامورين

پزيرش استادان

پزيرش محصلان

انكشاف پوهنحي ها

سال

شماره

 

1نفر

2نفر

تعميرتدريسي 32اتاقه

2تخته

20پايه

5سيت

10پايه

100پايه

2000جلد

15پايه

5نفر

10نفر

10نفر

100نفر

پوهنحي انجينيري

1394

10

 

1نفر

2نفر

لابراتوار براي ديپارتمنت ها

2تخته

20پايه

5سيت

10پايه

200پايه

3000جلد

15پايه

5نفر

10نفر

10نفر

150نفر

پوهنحي انجينيري

1395

11

پلان استراتيژيك سه ساله پوهنتون كندز از سال 1393-1395

ملاحظات

بورس دوكتورا براي استادان

بورس ماستري براي استادان

قالين براي ادارات

چوكي چرخي

كوچ براي ادارات

الماري براي ادارات

چوكي براي محصلان

ضرورت به كتوب درسي

ضرورت به كمپيوتر

كارمندان خدماتي

پزيرش مامورين

پزيرش استادان

پزيرش محصلان

انكشاف پوهنحي ها

سال

شماره

 

1نفر

2نفر

2تخته

20پايه

5سيت

10پايه

80پايه

2000جلد

15پايه

5نفر

10نفر

8نفر

60نفر

پوهنحي طب

1394

12

 

1نفر

2نفر

2تخته

20پايه

5سيت

10پايه

150پايه

3000جلد

20پايه

5نفر

10نفر

10نفر

100نفر

پوهنحي طب

1395

13

 

پلان استراتيژيك سه ساله پوهنتون كندز از سال 1393-1395

ملاحظات

بورس دوكتورا براي استادان

بورس ماستري براي استادان

قالين براي ادارات

چوكي چرخي

كوچ براي ادارات

الماري براي ادارات

چوكي براي محصلان

ضرورت به كتوب درسي

ضرورت به كمپيوتر

كارمندان خدماتي

پزيرش مامورين

پزيرش استادان

پزيرش محصلان

انكشاف پوهنحي ها

سال

شماره

 

1نفر

4نفر

2تخته

20پايه

5سيت

10پايه

200پايه

2000جلد

15پايه

5نفر

6نفر

20نفر

150نفر

پوهنحي زبان وادبيات

1395

14

انكشاف پوهنحي تعليم وتربيه پوهنتون كندز در سال 1395 به پوهنتون تعليم وتربيه

ملاحظات

بورس دوكتورا براي استادان

بورس ماستري براي استادان

قالين براي ادارات

چوكي چرخي

كوچ براي ادارات

الماري براي ادارات

چوكي براي محصلان

ضرورت به كتوب درسي

ضرورت به كمپيوتر

كارمندان خدماتي

پزيرش مامورين

پزيرش استادان

پزيرش محصلان

انكشاف پوهنحي ها

سال

شماره

 

1نفر

4نفر

2تخته

20پايه

5سيت

10پايه

200پايه

2000جلد

15پايه

5نفر

6نفر

20نفر

150نفر

پوهنحي زبان وادبيات

1395

 

15

 

 

1نفر

4نفر

2تخته

20پايه

5سيت

10پايه

200پايه

2000جلد

15پايه

5نفر

6نفر

20نفر

150نفر

پوهنحي علوم طبيعي

 

1نفر

4نفر

2تخته

20پايه

5سيت

10پايه

200پايه

2000جلد

15پايه

5نفر

6نفر

20نفر

150نفر

پوهنحي  علوم اجتماعي

 

1نفر

4نفر

2تخته

20پايه

5سيت

10پايه

200پايه

2000جلد

15پايه

5نفر

6نفر

20نفر

150نفر

پوهنحي تربيت بدني

 

1نفر

4نفر

2تخته

20پايه

5سيت

10پايه

200پايه

2000جلد

15پايه

5نفر

6نفر

20نفر

150نفر

پوهنحي تعليمات مسلكي

 

 

 

 

 

 

انكشاف پوهنحي زراعت پوهنتون كندز در سال 1393 به پوهنتون زراعتي

ملاحظات

بورس دوكتورا براي استادان

بورس ماستري براي استادان

قالين براي ادارات

چوكي چرخي

كوچ براي ادارات

الماري براي ادارات

چوكي براي محصلان

ضرورت به كتوب درسي

ضرورت به كمپيوتر

كارمندان خدماتي

پزيرش مامورين

پزيرش استادان

پزيرش محصلان

انكشاف پوهنحي ها

سال

شماره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پوهنحي اگرانومي

1393

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

          انكشاف پوهنحي تعليم وتربيه پوهنتون كندز در سال 1395

ملاحظات

بورس دوكتورا براي استادان

بورس ماستري براي استادان

قالين براي ادارات

چوكي چرخي

كوچ براي ادارات

الماري براي ادارات

چوكي براي محصلان

ضرورت به كتوب درسي

ضرورت به كمپيوتر

كارمندان خدماتي

پزيرش مامورين

پزيرش استادان

پزيرش محصلان

انكشاف پوهنحي ها

سال

شماره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1395

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

مصارف 3ساله ی پروگرامهای بودجه پوهنتون کندز

نمبرمسلسل

پروگرام های فرعی واجزا

بودجه انکشافی به حساب دالر امریکایی

مجموع

1.1

انکشاف ظرفیت کادر

1393

مصارف

1394

مصارف

1395

مصارف

1.1.1

توسعه تعداد اساتید

80نفر

3200دالر

80نفر

3200دالر

215نفر

86000دالر

92400دالر

1.1.2

برنامه های ماستری

16نفر

32000دالر

22نفر

44000دالر

54نفر

108000دالر

184000دالر

1.1.3

برنامه دوکتورا

8نفر

20000دالر

10نفر

25000دالر

16نفر

40000دالر

85000دالر

مجموعه مصارف به اساس دالر امریکایی به منظوری انکشاف ظرفیت کادری اساتید پوهنتون کندز در سه سال آینده

361400دالر

1.2

توسعه کارمندان اداری

1393

مصارف

1394

مصارف

1395

مصارف

مجموع

1.2.1

مامورین

45نفر

9000دالر

63نفر

12600دالر

109نفر

21800دالر

43400دالر

1.2.2

صفاکار

48نفر

4800دالر

61نفر

6100دالر

88نفر

8800دالر

19700دالر

مجموعه مصارف معاش مامورین وکارمندان خدماتی جدید در سه سال آینده

63100دالر

1.3

توسعه فرنیچر و وسایل دفتر

1393

مصارف

1394

مصارف

1395

مصارف

مجموع

1.3.1

کمپیوتر های مورد نیاز

90پایه

27000دالر

125پایه

37500دالر

235پایه

70500دالر

135000دالر

13.2

کتوب درسی

10500جلد

105000دالر

20500جلد

205000دالر

30500جلد

305000دالر

615000دالر

1.3.3

چوکی برای محصلان

850پایه

17000دالر

1430پایه

28600دالر

2900پایه

2900پایه

58000دالر

1.3.4

الماری برای تجهیز ادارات

80پایه

24000دالر

110پایه

33000دالر

170پایه

51000دالر

108000دالر

1.3.5

کوچ

26ست

13000دالر

33ست

16500دالر

53ست

26500دالر

56000دالر

1.3.6

چوکی چرخی

110پایه

11000دالر

150پایه

15000دالر

280پایه

28000دالر

54000دالر

1.3.7

قالین

34تخته

4760دالر

36تخته

5040دالر

47تخته

6580دالر

16380دالر

مجموعه مصارف وسایل وفرنیچربرای سه سال آینده پوهنتون کندز

 

1.4

ساختمان سازی وتعمیرات

1393

مصارف

1394

مصارف

1395

مصارف

مجموع

1.4.1

تعمیر تدریسی

2تعمیر

600000دالر

1تعمیر

300000دالر

0

0

900000دالر

1.4.2

فارم تحقیقی

 

 

 

 

1

5000دالر

5000دالر

1.4.3

لابراتوار برای دیپارتمنت ها

 

 

 

 

1

20000دالر

20000دالر

مجموعه مصارف زیربناها در سه سال آینده پوهنتون کندز

 

مجموعه کل