اقتصاد

 معرفی پوهنحی اقتصاد

پوهنحی اقتصاد در چوکات پوهنتون کندز در مرکز شهر ولایت کندز یعنی زون شمال شرق با داشتن سه دیپارتمنت روزانه ، (اقتصاد ملی، امور مالی و بانکی) با داشتن 12 نفر استاد، 2 نفر کارمند اداری، 1 نفر پرسونل خدماتی، با داشتن 1265 نفر محصل (143) محصل اناث و(1122) محصل ذکور که هم اکنون در مرکز شهر در ساحه ، یک ساختمان تدریسی واداری نیمه کاره که کار آن در حال جریان میباشد.