اقتصاد

 معرفی پوهنحی اقتصاد

پوهنحی اقتصاد در چوکات پوهنتون کندز در مرکز شهر ولایت کندز یعنی زون شمال شرق با داشتن دو دیپارتمنت روزانه ، (اقتصاد ملی، امور مالی و بانکی) با داشتن 12 نفر استاد، 2 نفر کارمند اداری، 1 نفر پرسونل خدماتی، با داشتن 1265 نفر محصل (143) محصل اناث و(1122) محصل ذکور که هم اکنون در مرکز شهر در ساحه ، یک ساختمان تدریسی واداری نیمه کاره که کار آن در حال جریان میباشد.

بیوگرافی

پوهنمل حفیظ الله ایوبی

رئیس پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندز

حفیظ الله ایوبی فرزند محمد ایوب در سال 1365در یکی از خانواده های روشن فکر در قریة خانقاه ولسوالی فرخار ولایت تخار چشم به جهان گشود، او تعلیمات اولیة دینی را نزد پدر خود، دوره ابتدایی را در مکتب سید عبدالرحمن خانقاهی شهید و دورة لیسه را در لیسة ابوعثمان تالقانی در سال 1384به اتمام رسانیده است،

او بعد از سپری نمودن امتحان کانکور در سال 1385شامل دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ گردیده و سال 1388 از آن دیپارتمنت فارغ گردید.

 او به مدت 3 سال در انجوها و مستوفیت ولایت تخار ایفای وظیفه نموده و به تاریخ 8 حمل سال 1392 شامل کادری علمی دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندز گردید.

ایوبی بعد از  3سال تدریس در سال 1395جهت ادامه تحصیل به برنامه ماستری پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل معرفی و در سال 1396به سویه ماستر فارغ گردید.

او در سال 1399 از طریق رقابت آزاد به حیث رئیس اداری و مالی ولایت کندز کامیاب گردید، در نهایت در تاریخ اول حمل سال1402 طی حکم مقام رئیس الوزرای امارت اسلامی افغانستان به حیث رئیس پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندز تقرر حاصل نمود.

از پوهنمل حفیظ الله ایوبی 3 عنوان کتاب درسی زیور چاپ یافته و یک عنوان کتاب ترجمه شده است که تحت چاپ قرار دارد، و 15 عنوان مقاله علمی و تحقیقی در ژورنال های داخلی و بین المللی به نشر رسیده است.

بیوگرافی

پوهنیار ثناءالله سنجر

آمر دیپارتنمت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد

ثناءالله سنجر فرزند حبیب الله در سال 1371 هـ ش در یک خانواده متدین و علم پرور در ولسوالی ینگی قلعه ولایت تخار دیده به جهان گشود. تعلیمات دینی را در زادگاه اش فرا گرفت و  دوره ابتدایه، متوسطه و لیسه را در لیسه ینکی قلعه به اتمام رسانیده و در سال1389 هـ ش از لیسه مذکور به درجه اعلی فارغ گردید. در سال 1390 هـ ش بعد از سپری نمودن امتحان کانکور شامل دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندز شده و در سال1393 هـ ش به درجه اعلی به سویه لیسانس از آن دیپارتمنت فارغ التحصیل گردیده است. موصوف بعداز اتمام موفقانه دوره لیسانس در سال 1394 هـ ش با اشتراک در رقابت آزاد موفق به دریافت بورسیه دولتی کشور ترکیه در رشته اقتصاد در پوهنتون دولتی Eskisehir Osmangazi University در مقطع ماستری شناخته شد. محترم ثناءالله سنجر در سال 1397 هـ ش به سویه ماستر در رشته اقتصاد از پوهنتون اسکی شهیر عثمان غازی کشور ترکیه فارغ التحصیل گردیده است. محترم ثناءالله از اواسط سال 1398 هـ ش الی اواخر سال 1399 هـ ش به صفت رئیس پوهنحی اقتصاد موسسه تحصیلات عالی خصوصی راه سعادت- شعبه تخار به صورت صادقانه ایفأ وظیفه نمود. در اخیر سال 1399 از طریق رقابت آزاد در امتحان کادری اشتراک نموده و در بست کمبود دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندز از اوایل سال 1400 هـ ش بحیث پوهنیار استخدام گردیده است. پوهنیار ثناءالله سنجر در رشته اقتصاد تحقیقات علمی را انجام داده و مقالات خویش را در ژورنال های ملی و بین المللی به چاپ رسانیده است. موصوف اکنون به صفت آمر دیپارتمنت اقتصاد ملی ایفای وظیفه می نماید.  

بیوگرافی

پوهنیار محمد جمشید فروغ

آمر دیپارتنمت امورمالی و بانکی پوهنحی اقتصاد

محمد جمشید فروغ فرزند محمد بشیر در سال ۱۳۶۲ ه ش در یک خانواده علم پرور در شهر کابل دیده به جهان گشود. تعلیمات دینی را در زادگاه اش فرا گرفت و  دوره ابتدایه و متوسطه را در لیسه عالی حبیبیه  شهر کابل به اتمام رسانید، خانواده وی نظر به مشکلات جنگ و نا امنی عازم ولایت کندز گردیدند، موصوف در سال ۱۳۸۴ ه ش از لیسه عالی شیر خان ولایت کندز فارغ گردید. در سال ۱۳۸۵ بعد از سپری نمودن امتحان کانکور شامل دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ شده و در سال ۱۳۸۸ ه ش به درجه عالی به سویه لیسانس از آن دیپارتمنت فارغ التحصیل گردیدند، در سال ۱۳۸۹ ه ش بعد از سپری نمودن امتحان و ارائه کنفرانس علمی عضوی کادر علمی انستیتیوت اداره و حسابداری ولایت کندز شده که الی سال ۱۳۹۲ ه ش به صورت صادقانه ایفأ وظیفه نمود. در اخیر سال ۱۳۹۲ ه ش از طریق رقابت آزاد در امتحان کادری اشتراک نموده و در بست کمبود دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندز استخدام شد، در سال ۱۳۹۶ ه ش شامل دوره ماستری دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل گردید و در سال ۱۳۹۷ ه ش به سویه ماستر از آن دیپارتمنت فارغ التحصیل شد، پوهنیار محمد جمشید فروغ در رشته اقتصاد تحقیقات علمی را انجام داده و مقالات خویش را در ژورنال های ملی و بین المللی به چاپ رسانیده است، موصوف اکنون به صفت آمر دیپارتمنت امور مالی و بانکی ایفای وظیفه می نماید.