تاریخچه پوهنتون کندز

تاریخچه پوهنتون کندز

پوهنتون کندز واقع در زون شمالشرق، در سال 1346 هـ، ش مطابق به سال 1967 م با 50 نفر محصل و 5 نفر استاد بصورت  دارالمعلمین مستعجل، شاگردان را از صنف هفتم جذب و از صنف نهم فارغ التحصیل می­نمود که در ولایت کندز تاسیس گردیده بود.  سپس در سال 1350 هـ، ش (1971م) به شکل دارالمعلمین اساسی ارتقآ نمود که از صنف نهم محصل را جذب و از صنف دوازدهم فارغ التحصیل مینمود. متعاقباً در سال 1352 هـ، ش (1973م) فارغان صنوف دوازدهم را جذب و از صنف چهاردهم )معلمین مسلکی( را از رشته های مختلف فارغ التحصیل میداد. در سال 1374 هـ، ش (1995م) به انستیتوت پیداگو‍ژی ارتقا نمود که محصلین را به سویه لیسانس فارغ­التحصیل میداد که دارای سه پوهنځی تربیه معلم (زبان و ادبیات، عــــلوم اجتماعی و علوم طبیعی) بود. در سال 1385 هـ، ش (2006 م) به تحصیلات عالی کندز ارتقا کرد که دارای  دو پوهنځی (تعلیم تربیه و زاراعت) بود و بالاخره در سال 1389 (2010م) از تحصیلات عالی به پوهنتون ارتقا نمود. که در جریان سال­های متذکره هزاران معلم مسلکی و کادر های جوان را به افغانستان مخصوصاً ولایات شمال تقدیم نموده است.

معرفی پوهنتون کندز

پوهنتون کندز: در مرکز شهر ولایت کندز یعنی زون شمال­الشرق با داشتن هفت پوهنځی روزانه (تعلیم و تربیه، زراعت، حقوق، کمپیوترساینس، ستوماتولوژی، وترنری و اقتصاد) و دو پوهنځی شبانه (تعلیم و تربیه و حقوق) با 133 نفر استاد، 70 نفر کارمند اداری، 73 نفر پرسونل خدماتی، با داشتن  4757 نفر محصل (982 محصل اناث و 3775 محصل ذکور) هم اکنون در مرکز شهر در ساحه 78 جریب زمین با سه ساختمان تدریسی، یک ساختمان اداری و دو باب لیلیه (ذکور و اناث) فعالیت دارد.

قابل ذکر است پوهنتون کندز در حومه شهر (پل آلچین) ساحه دشت آبدان دارای 2000 جریب زمین ملکیت شخصی با داشتن سه بلاک تدریسی، یک بلاک لیلیه و یک بلاک اداری نیز می باشد اما بنا بر دلایل خاص فعلاً پوهنتون متذکره غیر فعال می باشد. از همین سبب تمام 9 پوهنځی روزانه و شبانه در مرکز شهر یعنی 78 جریب زمین فعالیت دارند.