وترنری

به زودی ...

پیام ریس پوهنحی علوم وترنری

پوهنحی علوم وترنری پوهنتون کندز به عنوان یک نهاد علمی و مسلکی جهت رشد سکتور مالداری، بالا بردن اقتصاد ملی و مبارزه با بیماری های مشترک بین انسان و حیوان کادر های مسلکی و آموزش دیده را با دانش نوین مسلکی به سویه لیسانس به جامعه تقدیم می نماید.

رشته علوم وترنری دانش تجربی است که به شناخت، پیشگیری و تداوی بیماری‏های حیوانات و بیماریهای مشترک بین انسان و حیوان می پردازد. این رشته نه تنها از لحاظ صحت حیوانی، بلکه از نگاه صحت عامه انسانی نیز یک رشته ی با ارزش محسوب می شود.

پوهنحی علوم وترنری یکی از پوهنحی های هفت گانه پوهنتون کندز است که در سال 1392 با ایجاد دو دیپارتمنت ( پری‏کلینیک و پارا کلینیک)  تاسیس و در سال 1393 با جذب 120 تن محصل رسماٌ به فعالیت  آغاز نمود. که از بدو تاسیس تا اکنون فراز و نشیب های زیادی را سپری نموده و با وجود تمام مشکلات باز هم این نهاد علمی توانسته مکلفیت ها و مسئولیت های خویش را علاوه بر کمبود کادر های علمی و عدم موجودیت تجهیزات و امکانات با تیم متعهد خویش مسئولانه به پیش برده است.

 

اهداف پوهنحی علوم وترنری

 1. رشد و ارتقای کیفیت تحصیلی به منظور تقویه منابع بشری در رشته علوم وترنری.
 2. پیشبرد فعالیت های آموزشی، علمی تحقیقاتی و خدماتی
 3. آموزش وترنران جوان دارای مهارت بلند مسلکی که مشکلات موجود در بخش صحت حیوانی  کشور را برطرف ساخته بتواند (تشخیص، درمان و پیشگیری)
 4. فراهم نمودن زمینه تحصیلات عالی مسلکی در بخش های مختلف علوم وترنری و مالداری
 5. ارایهی آموزش های دوامدار، سازماندهی آموزش های مسلکی و تخنیکی برای وترنران و فارمداران
 6. عمل نمودن به مثابه ی مرکز تخصصی به منظور فراهم نمودن خدمات صحی حیوانی، مشوره دهی و تشخیص لابراتواری به موسسات خصوصی، دولتی، و مالداران
 7. آموزش بهتر برای تامین سلامت حیوانات و بلند بردن محصولات آنها
 8.  فراهم نمودن زمینه تحصیلی جهت بلند بردن ارتقای ظرفیت علمی استادان

پروگرام های تعلیمی

پوهنحی علوم وترنری پوهنتون کندز در نظر دارد که جهت بهبود کیفیت تحصیلی فعالیت های تحقیقاتی، کارهای کلینیکی، لابراتواری، آموزش های کتابخانه ی، کورس های دراز مدت و کوتا مدت، ورکشاب ها، کنفرانس ها و آموزش های آنلاین را فراهم می‌نماید.

 

دیپارتمنت های پوهنحی علوم وترنری

پوهنحی علوم وترنری پوهنتون کندز در تشکیل خود دیپارتمنت  های پری‏کلینیک و پاراکلینیک را دارد. دیپارتمنت پری کلینیک به صورت رسمی اما دیپارتمنت پارا کلینیک به دلیل کمبود اعضای کادر علمی به صورت غیر رسمی فعالیت می نماید. قابل ذکر است که پوهنحی متذکره به صورت عمومی فارغ می‏دهد.

 

روش های تدریس و ارزیابی

تدریس در این پوهنحی بر اساس لایحه سیستم کریدیت وزارت تحصیلات عالی صورت می گیرد.

شیوه های تدریس و آموزش شامل موارد زیر است:

 • لکچر
 • ویدیو های آموزشی
 • آموزش فعال بر اساس شاگرد محوری
 • مباحثه های انفرادی و گروپی
 • کار های عملی در لابراتوار
 • پروژه/ سیمینار های انفرادی و گروپی

 ارزیابی از کیفیت تدریس در جریان هر سمستر ذیلا صورت میگیرد:

 • امتحان )صنفی، وسط سمستر و نهایی(
 • کار خانگی
 • پروژه/ سیمینار های انفرادی و گروپی
 • کارهای عملی

 

اعضای کادر علمی

پوهنحی علوم وترنری پوهنتون کندز دارای نه عضو کادر علمی است که اکنون سه تن آن دارای سند تحصیلی ماستری و شش تن دیگر آن دارنده سند تحصیلی لیسانس می باشد. همچنان سه تن آن دارای رتبه علمی پوهنمل و شش تن دیگر آن دارای رتبه علمی پوهنیاراستند. قابل یاد آوریست که سه تن  از استادان این نهاد علمی فعلا مصروف  برنامه ماستری و یک تن  دیگر آن در مقطع تحصیلی دوکتورا  مشغول تحصیل میباشد.

 

کمیته های پوهنحی علوم وترنری

به خاطر پیش برد هر چه بهتر امورات، این پوهنحی فعالیت های خویش را تحت نظر شش کمیته ذیل به پیش میبرد:

 • کمیته تضمین کیفیت
 • کمیته نصاب
 • کمیته امتحانات
 • کمیته تحقیق
 • کمیته تدقیق
 • کمیته ورزشی

 

 

 

 

تعداد محصلین موجود در پوهنحی

مجموع محصلین برحال این پوهنحی در سال جاری 1401به تعداد 244 تن بوده که تعداد محصلین  به ترتیب در صنف اول 60 تن، صنف دوم 56 تن ، صنف سوم 37 تن، صنف چهارم 50 تن و صنف پنجم 41 تن می باشند.

حالت کنونی پوهنحی

این پوهنحی دارای ساختمان تدریسی مشترک با پوهنحی کمیپوتر ساینس بوده که در حال حاضر دارای  ساختمان مجهز به  سیستم  آبرسانی، برق و خدمات انترنتی می باشد و عملا مورد استفاده قرار دارد.

قابل یاد آوری است که این پوهنحی دارای پنج صنف درسی مجهز با LCD و پروجکتور می باشد. هم چنان داری شعبات ریاست پوهنحی، آمریت دیپارتمنت های پری کلینیک و پاراکلینیک، معاونیت تدریسی، مدریت تدریسی، مدریت اجرائیه، مدریت لابراتوار، مدریت کلینیک و کتابخانه می باشد.