تعلیم و تربیه

معرفی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز

پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز واقع در زون شمال‌شرق، در مرکز ولایت کندز موقعیت دارد. این نهاد در سال 1346 هـ، ش مطابق به سال 1967 م با 50 نفر محصل و 5 نفر استاد بصورت دارالمعلمین مستعجل، شاگردان را از صنف هفتم جذب و از صنف نهم فارغ التحصیل می­نمود که در ولایت کندز تاسیس گردیده بود.  سپس در سال 1350 هـ، ش (1971م) به شکل دارالمعلمین اساسی ارتقآ نمود که از صنف نهم محصل را جذب و از صنف دوازدهم فارغ التحصیل می‌نمود. متعاقباً در سال 1352 هـ، ش (1973م) فارغان صنوف دوازدهم را جذب و از صنف چهاردهم )معلمین مسلکی( را از رشته های مختلف فارغ التحصیل می‌داد. در سال 1374 هـ، ش (1995م) به انستیتوت پیداگو‍ژی ارتقا نمود که محصلین را به سویه لیسانس فارغ­التحصیل میداد که دارای سه پوهنځی تربیه معلم (زبان و ادبیات، عــــلوم اجتماعی و علوم طبیعی) بود. در سال 1385 هـ، ش (2006 م) به تحصیلات عالی کندز ارتقا کرد که دارای  دو پوهنځی (تعلیم تربیه و زاراعت) بود و بالاخره در سال 1389 (2010م) از تحصیلات عالی به پوهنتون ارتقا نمود که در جریان سال­های متذکره هزاران معلم مسلکی و کادر های جوان را به افغانستان مخصوصاً ولایات شمال تقدیم نموده است.

پوهنتون کندز در سال 1397 دارای هفت پوهنځی روزانه (تعلیم و تربیه، زراعت، حقوق، کمپیوترساینس، ستوماتولوژی، وترنری و اقتصاد) و دو پوهنځی شبانه (تعلیم و تربیه و حقوق) با 168 نفر استاد، 70 نفر کارمند اداری، 73 نفر پرسونل خدماتی، با داشتن 4685 نفر محصل (1227 محصل اناث و 3485 محصل ذکور) در بخش روزانه هم اکنون در مرکز شهر در ساحه 78 جریب زمین با سه ساختمان تدریسی، یک ساختمان اداری و دو باب لیلیه (ذکور و اناث) فعالیت دارد.

قابل ذکر است پوهنځی تعلیم و تربیه دارای(       ) جریب زمین ملکیت شخصی و دو تعمیر تدریسی و اداری میباشد که به منظور پیشبرد امورات تدریسی و اداری مورد استفاده قرار می گیرد(https://kundoz.edu.af/prs/history-kunduz-university).

آموزش و پرورش در پوهنتون کندز به اساس ماده چهل و سوم قانون اساسی  که" تعلیم حق تمام اتباع افغانستان است که تا درجۀ لیسانس در موسسات تعلیمی دولتی به صورت رایگان از طرف دولت تأمین گردد" صورت می‌گیرد. بناً تمامی مصارف دوره تحصیلی از بودجه دولت تأمین می‌گردد. همچنان منابع خود سازمان نیز در این امر نیزی شامل می‌باشد.