زراعت

پوهنځی زراعت

پیام ریس  پوهنځی

  پوهنځی زراعت پوهنتون کندز دومین پوهنځی بعد از تعلیم و تربیه در پوهنتون کندز و میباشد که در سال 1384 تاسیس گردیده و هشت دپیارتمنت منظور شده از طرف وزرات تحصیلات عالی کشود بوده که عملاً 5 دیپارتمنت ها فارغ ده میباشد.

در این مدت مسولین، استادان و کارمندان این نهاد تحصیلی تلاش های فراوان جهت بهبود شرایط تحصیلی و فراهم نمودن امکانات موثر آموزشی برای محصلان نمودند، در نتیجه متخصصین و جوانان مسلکی، کادرهای  ورزیده را تربیه و به جامعه تقدیم  نموده است.

این پوهنځی دارای ۵ دیپارتمنت فارغ ده که شامل (‌اگرانومی، علوم حیوانی، هارتیکلچر، اقتصاد و توسعه زراعتی و مدیریت تجارت زراعتی) میباشد و قرار است به زودی دیپارتمنت مدیرت حفاظت محیط زیست نیز فعال گردد متعاقبا دیپارتمنت های جنگلات و منابع طبعی و دیپارتمنت حفاظه نباتات که هر کدام سه سه تن استادان به سویه لیسانس، ماستر و دوکتور داشته و در سالهای آینده فعال و محصل جذب خواهد کرد.

اهداف  پوهنځی

1- مساعد ساختن شراط تدریس موثر با معیارهای استندرد بین المللی

2- تقویه کار های علمی وعملی جهت بهبود کیفیت ودریافت راه حل این چالشها.

3- ایجاد فارم تحقیقاتی برای دیپارتمنت های فعال

4- ایجاد لابراتوار مجهز، کمیپوتر لب و کتابخانه به سطح پوهنځی

5- ایجاد و گسترش روابط با نهاد های دولتی وغیر دولتی

6- منظوری وفعال سازی دیپارتمنت های  بیشتر حد اقل دو دیپارتمنت

7- ایجاد بورد تحقیقی و نشراتی در سطح پوهنځی.

8- انکشاف سرسبزی و پارکهای زینتی برای بهبود حفظ محیط زیست  درسطح دانشگاه

9- تطبیق برنامه های تضمین کیفیت جهت انکشاف کیفی پوهنځی از مرحله سوم اعتبار دهی

10- ارتقای ظرفیت استادان.

11-تنظیم امور اداری، فنی و مسلکی.

معرفی مختصر  پوهنځی

پوهنځی زراعت درسال ۱۳۸۴ در چوکات پوهنتون کندز ثبت وراجستر وزارت محترم تحصیلات عالی گردیده و درهمان سال با ایجاد یک دیپارتمنت (اگرانومی) فعالیت های اکادمیک خود را شروع  نمود که طی سالهای بعد رقم دیپارتمنت ها افزایش یافته و درحال حاضر هشت دیپارتمنت منظور شده داشته که از جمله پنج دیپارتمنت فعال (اگرانومی، هارتیکلچر، علوم حیوانی، اقتصاد و توسعه زراعتی و مدیریت تجارت زراعتی)  بوده و با داشتن 33 نفر استاد، 6 تن کارمند اداری و بیشتر از 600 محصل فعالیت های تدریسی، اکادمیک و اداری  خویش را عملا دنبال میدارد .

ماموریت پوهنځی زراعت

پوهنځی  زراعت پوهنتون کندز به حیث یک نهاد علمی ومسلکی جهت رشد سکتور زراعت ومالداری، معیاری سازی بخش های علمی- تحقیقاتی وسهیم شدن در رشد اقتصاد ملی، کدرهای مسلکی را همگام با دانش نوین زراعتی به جامعه تقدیم مینماید.

دیدگاه پوهنځی زراعت

پوهنځی  زراعت پوهنتون کندز منحیث یک نهاد علمی وتحقیقی در راستائی رشد زراعت مالداری کادرهای ورزیده، متعهد ومسلکی دربخش های مختلف زراعت تقدیم جامعه نموده، از طریق تدریس وتحقیق معیاری به حیث یک نهاد معتبرعلمی وتحقیقی مطابق نیاز جامعه در سطح کشور شناخته شود.

مکلفیت ها و وظایف

وظیفه عمده این  پوهنځی   عبارت از ارایه خدمات موثر و ارزشمند  به محصلان و جامعه قرار ذیل است:

1- مساعددساختند شرایط تدریس موثر با معیارهای استندرد بین المللی .

2- فراهم نمودن خدمات موثر تجربوی وتحقیقاتی برای محصلین.

3- تربیه کادرهای مسلکی و انکشاف متداوم برنامه های آموزشی در راستای مسلکی شدن آنها

ارزشها

ارزش های ذیل این  پوهنځی  را به اهداف اساسی آن نایل می نماید.

1. ارج گذاری و پایبندی به اصول اسلامی

2. تعهد به وظیفه و مسئولیت پذیری

3. رعایت تقوا، صداقت و عدالت

4. کارتیمی

5. مبارزه به هرنوع تبعیض

6. انتقاد پذیری

7. خلاقیت

8. تطبیق تمام لوایح و مقررات نافذه وزرات  محترم تحصیلات عالی

9. وقت شناسی

10.کیفیت در ارائه خدمات

دیپارتمنت های  پوهنځی  

پوهنځی  دارای پنج دیپارتمنت فعال می باشد که عبارت اند از:

1- اگرانومی،

2- هارتیکلچر،

3- علوم حیوانی،

4- اقتصاد و توسعه زراعتی

5- مدیریت تجارت زراعتی.

روش ‌های تدریس

روش های تدریس  سیستم کریدیت  و میتود شاکرد محوری obe-scl می باشد،

معمولاً روش های ذیل در  پوهنځی  تطبیق می گردد:

لکچر با استفاده از ملتی میدیا و کمپوتر و تهیه پریزینتیشن پاور پاینت.

* کار عملی و تجارب لابراتواری.

* مباحثه گروپی

* یادگیری با ارایه مسئله

* یادگیری با اساس مطالعه موردی.

ارزیابی

ارزیابی محصلین در جریان و در اخر هر سمستر انجام می شود. در سیستم کردیت، نمره کامیابی برای هر مضمون 55 و میزان اوسط کامیابی برای تمام مضامین 60% است. نمره دهی در محدوده 0 تا 100 می باشد که از این جمله 40% برای امتحان وسط سمستر، فعالیت صنفی، کار عملی اختصاص داده شده و باقی مانده 60% برای امتحان نهای

اعضای کادر علمی

آمرین دیپارتمنت ها و تعداد اعضا

1- پوهنمل گل آغا "صادق" ریس پوهنځی

2- پوهنمل نورالله "زاهد" آمر دیپارتمنت علوم حیوانی ( 6 تن عضو)

3- پوهنمل عبدالکفبل"بیدار"  (3 تن عضو)

4- پوهنمل محمد عالم «بهزاد»  ( 8 تن عضو)

5 پوهنمل نجیب الله »عمرخیل» ( 6 تن عضو)

6- پوهنیار سید محبوب الله اکبری» ( 3 تن)

پوهنځی  دارای کمیته های ذیل اند:

کمیته تضمین کیفیت

کمیته تحقیقات علمی

کمیته نظم و دسپلین

کمیته امتحانات

کمیته مشوره دهی به محصلان

کمیته ورزشی

کمتیه آموزش الکترونیکی   

تعداد محصلین

  • تعداد محصلان با تفکیف صنوف از اول الی چهارم و نیز تفکیک اناث و ذکور ( ۶۸۰)  از جمله به تعداد ۶۲۹ تن ذکور و ۵۱ تن اناث از سراسر افغانستان مصروف تحصیل در این نهاد علمی میباشند.

حالت کنونی پوهنځی

  •  این پوهنځی در حال حاضر فعال بوده و در حال حاضر محصلین در 5 دیپارتمنت مشغول به تحصیل هستند و در هر دیپارتمنت بطور اوسط از 35 نفر در هر کلاس از هر دیپارتمنت مشغول به آموزش هستند.

اعضای کادری علمی

  • این پوهنځی دارای 34 تن استاد کادری بوده که از جمله 1 نفر داکتر 6 تن در حال فراگیری دوکتوری ،18 نفر ماستر،4 نفر لیسانس آن هم در حال فراگیری ماستری ‌و یک تن لیسانس که جدیدا تقرر حاصل نموده