معاونیت امور علمی

Image removed.

                                                                                                         معاون علمی پوهنیار روح الله رویین

معرفی معاونیت علمی 

معاونیت امور علمی در پوهنتون کندز ستون فقرات علمی، پژوهشی و تدریسی این نهاد را تشکیل میدهد. به این ترتیب مدیریت و رهبری همه ی امور علمی و اکادمیک نهاد تحصیلی را معاون علمی در هماهنگی با مقام ریاست پوهنتون و وزارت تحصیلات عالی مطابق به قوانین تحصیلات عالی ملکی، لوایح تحصیلی و تدریسی، مقررات و طرزالعمل ها در پیوند با اهداف استراتیژیک، ماموریت­ها و  مصوبات پوهنتون اجرا می نماید. با توجه به امکانات وسیع و گسترده­ای که در پوهنتون کندز فراهم آمده و زیرساخت­های بی­نظیری که در رابطه با تحصیل نسل جوان افغانستان درسه سال اخیر ایجاد شده است،  معاونیت امور علمی خود را موظف می­داند در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی افغانستان و رهنمودها و حمایت­های وزارت تحصیلات عالی افغانستان در جهت ارتقای سطح تحصیلی دانشجویان و جهت­دهی آنان به سوی تولید علم و انکشاف مسلکی از هیچ کوششی دریغ نورزد. در حال حاضر هفت پوهنحی دررشته مختلف با داشتن 27 دیپارتمنت فارغ ده درپوهنحی های تعلیم وتربیه، زراعت، حقوق وعلوم سیاسی، اقتصاد، کمپیوتر ساینس، وترنری و ستاماتولوژی و پوهنحی تعلیم وتربیه دربخش شبانه  زیرنظر معاونیت امور علمی فعالیت می­ نمایند. آمریت های کلیدی و مهم درسطح پوهنتون با لایحه های وظایف جدا گانه  که روی موضوعات مهم علمی تمرکزدارد ایجاد گردیده است. آمریت استادان که تحت ریاست معاون علمی در بخش استخدام کادر علمی، معرفی استادان دربورسیه ها، طی مراحل درجات علمی استادان ایفای وظیفه می نماید. هم چنان معاونیت علمی پوهنتون کندز توجه ویژه­ای به تحقیقات و تولید علم دارد، درسطح پوهنتون کمیته تحقیقات علمی تحت ریاست معاون علمی ایجاد گردیده است. آمریت تحقیقات علمی  بطور فعالانه روی موضوعات مهم پژوهشی و تحقیقی درسطح ملی وبین المللی کارمی نماید. طبق پلان این آمریت یک مرکزتحقیقی کیثرالرشتوی در سطح پوهنتون عنقریب ایجا می گردد.  در پوهنتون کندز کمیته اصلی تضمین کیفیت ( آمریت تضمین کیفیت) تحت ریاست معاونیت علمی و همکاری مستقیم آمرتضمین کیفیت وکمیته های فرعی تضمین کیفیت ( کمیته تضمین کیفیت به سطح پوهنحی ها) تحت نظر رئیس پوهنحی ها ویا مسوولین گماشته شده از طرف پوهنحی ها، وجود داشته وبرای تطبیق پروسه های تضمین کیفیت وتکمیل فورم ها واجرای ارزیابی های خودی، نظارت سالانه، ارزیابی اصلاحی، ارزیابی از کیفیت تدریس و سایر موارد که بخاطر پیش برد پروسه های تضمین کیفیت ضروری پنداشته می شود، کوشش به خرچ داده بی نهایت تلاش می نمایند.  در رابطه با تطبیق مراحل پروسه تضمین کیفیت کار به شدت جریان دارد و انشاءالله پوهنتون کندزبه زودی مرحله دوم اعتبار دهی را از وزارت تحصیلات عالی اخذ خواهد کرد. بخاطر رفع چالش ها و ارتقای ظرفیت استادان و کارمندان مرکز انکشاف مسلکی درسطح پوهنتون درسال 1398 ایجاد گردید، که تحت ریاست معاون علمی در دو کمیته 1- بورد انکشافی و 2- کمیته نصاب به هدف اصلاحات موثر وتقویت نظام آموزشی عالی فعالیت می نماید. ازسوی دیگر این مرکز تدویر برنامه بخاطر ارتقای ظرفیت می باشد. موارد ذکره شده فوق با شرح وظایف معاونیت علمی درذیل مطابقت و شخص معاون علمی به انجام تک تک آنها متعهد می باشد.