کلینیک آموزشی ستوماتولوژی

تاریخچه پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون کندز

پوهنحی سشتومانولوژی پوهنتون کندز در سال 1391 تاسیس ودر سال 1392 با جذب 118 تن محصلین شروع به فعالیت نمود.

و بعد از چهار سال با جذب 350 تن محصلین نظر به لزوم دید وزارت محترم تحصیلات عالی از سال 1395 بدین طرف در لغو تدریجی قرار داشت ولی خوشبختانه در سال 1398 در شورای علمی خویش تصمیم به احیای مجدد آن گرفته است و کارهای لازم برای احیای مجدد پوهنحی در حال پروسس میباشد.

پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون کندز دارای کلینیک تدریسی دندان با ظرفیت 5 یونت دندان و یک اطاق کمک های اولیه میباشد که برای محصلین در بخش داخله دندان، اطفال، پریودنتولوژی، پرستودنتیک و کارهای ضغیره جراحی وجه فک زمینه کار های عملی را مساعد ساخته است.

دیدگاه پوهنحی ستوماتولوژی : دیدگاه یا آرمان نمایی از مسیر آتی  و خط سیر کارکرد پوهنحی را نشان میدهد که دیدگاه پوهنحی عبارت است از:

پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون کندز منحیث یک پوهنحی مطرح، مجهز و استندرد دارای کادر های علمی ورزیده و امکانات تجهیز شده جهت تربیه دوکتوران مسلکی در راستای طب دندان در سطح کشور میباشد

ماموریت پوهنحی ستوماتولوژی : ماموریت، مقصود و دلیل وجود پوهنحی میباشد .

وظیفه عمده این پوهنحی عبارت از ارایه خدمات موثر و ارزشمند محصلان و جامعه قرار ذیل میباشد.

 1. مساعد ساختن شرایط تدریس موثر با معیار های استندرد بین المللی .
 2. فراهم نمودن خدمات موثر کلینیکی برای مراجعین.
 3. تربیه کادر های مسلکی و انکشاف متداوم برنامه های اموزشی در راستای مسلکی شدن انها.

اهداف پوهنحی ستوماتولوژی : اهداف عمده ومهم پوهنحی ستوماتولوژی قرار ذیل میباشد

 1. احیای مجدد پوهنحی  
 2.  ظرفیت سازی
 3. تربیه دوکتوران مجرب در بخش دندان
 4. بخش تحقیق
 5. تلاش برای تاسیس طب معالجوی

 

 

 1. احیای مجدد پوهنحی

 

 • جذب محصل جدید الشمول برای سال 1400 و احیای مجدد پوهنحی
 • زمینه سازی برای ستاژ محصلان پوهنحی
 • ایجاد زمینه های  رشد بیشتر پوهنحی برای احیای مجدد
 • ایجاد پوهنحی طب معالجوی در کنار پوهنحی ستوماتولوژی
 1.  ظرفیت سازی
 • جذب  کادر های مسلکی و متخصص در رشته طب دندان
 • ارتقای سطح علمی و مسلکی استادان  و محصلان
 • تطبیق برنامه های تضمین کیفیت
 • راه اندازی سیمینار های علمی توسط استادان برای محصلین
 • توامیت با پوهنتون های داخلی و شفاخانه ها دولتی و خصوصی
 • منظوری و فعال سازی دیپارتمنت های پارا کلینیک
 • ساختن لابراتوار برا ی مضامین پارا کلینیک
 1.  تربیه دوکتوران مجرب در بخش دندان
 • ارایه دروس بصورت اپدیت و تاکید بر شیوه های تدریس مبتنی به حل مشکلات محصلان 
 • انکشاف نصاب و برنامه های درسی
 •  ایجاد زمینه های بهتر کارهای عملی برای محصلان
 • در دسترس قرار دادن کتب معتبر و اپدیت برای محصلان
 • آموزش لسان انگلیسی جهت استفاده از تکنالوژی معاوماتی و تشریک بین المللی محصلان و استادان
 1.   بخش تحقیق
 • ایجاد زمینه های  تحقیقی و کلینیکی برای استادان
 • برگذاری سمنیار های اموزشی تحقیق برای استادان و محصلین
 1. بنبیان گذاری برای پوهنحی طب معالجوی
 • ایجاد دیپارتمنت های کلینیکی و پاراکلینیکی
 • تاسیس لابراتوار برای مضامین پارا کلینیکی
 • تاسیس شفاخانه کادری مجهز

بر نامه های پوهنحی ستوماتولوژی : برنامه های پوهنحی عبارت اند از:

 1. احیای مجدد پوهنحی
 2. زیربنا ها
 3. ظرفیت سازی

 

 1. احیای مجدد پوهنحی
 • جذب محصلین جدیدالشول در سال 1400
 •  جذب کادر های علمی ورزیده در بست های خالی دیپارتمنت ها
 •  ایجاد دیپارتمنت های کلنیکی و پاراکلینیک
 1. زیربنا ها
 • ساختن شفاخانه کادری
 • ساختن لابراتوار برای پیش برد کارهای عملی محصلان
 •  ساختن تعمیر برای کلینیک تدریسی دندان پوهنحی
 •  افزایش تشکلات کادر و اداری
 •  ایجاد کتابخانه مجهز طبی به سطح پوهنحی
 1. ظرفیت سازی
 • معرفی استادان برای بورسیه های ماستری،دوکتورا و تخصص
 •  تشویق و همکاری استادان در راستای ترفیعات به رتبه های  علمی بلند تر
 • ایجاد زمینه های بیشتر تحقیقی برای استادان و محصلان برای چاپ مقالات علمی در ژورنال های معتبر ملی  و بین المللی

 ایجاد فرصت بیشتر برای توامیت با پوهنتون های دولتی و شفاخانه ها